Stipend

Er du tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund og ønsker kompetanseheving i rollen din som tillitsvalgt?

Da kan du søke om stipend!

Ressurssider Stipend

Det kan søkes om stipend to ganger årlig, med søknadsfrister 15. februar og 15. august. Merk at dette er nye søknadsfrister fra 2021.

Formålet med stipendordningen er å gi deg som tillitsvalgt mulighet til kompetanseheving som igjen bidrar til å heve organisasjonens totale kompetanse.

Hva kan man søke stipend til?

  • Utdanning
  • Reisestipend til faglig kongress eller liknende
  • Studier ved andre fagforeninger
  • Studiesirkel utarbeidet av lokallaget

Hva må med i søknaden?

  • Hva du søker stipend til og hvordan dette kan gi deg kompetanseheving i din rolle som tillitsvalgt
  • Hva slags verv du har og hvilket lokallag du tilhører
  • Beløp det søkes om

Det sendes ut rundskriv for hver søknadsrunde, samt en annonse i Politiforum.

Om du ønsker å starte på et studie over flere år kan du søke stipend for hvert semester.