Ressurssider

Stipend

Er du tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund og ønsker kompetanseheving i rollen din som tillitsvalgt?

Da kan du søke om stipend!

Ressurssider Stipend

Det kan søkes om stipend to ganger årlig, med søknadsfrister 15. februar og 15. augsut. Merk nye søknadsfrister i 2021.

Formålet med stipendordningen er å gi deg som tillitsvalgt mulighet til kompetanseheving som igjen bidrar til å heve organisasjonens totale kompetanse.

Hva kan man søke stipend til?

  • Utdanning
  • Reisestipend til faglig kongress eller liknende
  • Studier ved andre fagforeninger
  • Studiesirkel utarbeidet av lokallaget

Hva må med i søknaden?

  • Hva du søker stipend til og hvordan dette kan gi deg kompetanseheving i din rolle som tillitsvalgt
  • Hva slags verv du har og hvilket lokallag du tilhører
  • Beløp det søkes om

Det sendes ut rundskriv for hver søknadsrunde, samt en annonse i Politiforum.

Om du ønsker å starte på et studie over flere år kan du søke stipend for hvert semester.