Statsbudsjett 2020

350 svært tiltrengte millioner

Politiets Fellesforbunds Forventninger Til Statsbudsjettet 2019

Politiets Fellesforbund er fornøyd med signalene om at det kommer 350 millioner kroner mer til politiet på statsbudsjettet i oktober.

Ifølge statsminister Erna Solberg og justisminister Jøran Kallmyr skal politiet styrkes med 350 millioner kroner i 2020. Dette er svært viktig etter en ekstremt vanskelig ressurssituasjon i etaten.

– Det er gledelig å få signaler om at politiet skal styrkes i budsjettet 2020, og at det også blir gitt 100 millioner kroner for å få politistudentene i jobb. Dette betyr at vi i Politiets Fellesforbund har blitt hørt når vi gjentatte ganger har satt fokus på den tøffe situasjonen som har vært, i særlig politidistriktene etter reformen, og at de dyktige, ferdigutdannede politistudentene må få jobb, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Må reell styrking til

Ifølge VG er det i all hovedsak handlingsrommet i politidistriktene som skal styrkes.

– Det er gode signal, og jeg håper at statsbudsjettet i sin helhet vil bære preg av dette. Siden 2014 har det reelle handlingsrommet i politidistriktene blitt redusert. Dette viser at det til tross for stor satsing på politiet også i tidligere budsjett har prioriteringene i budsjettet gjort at midlene har gått til andre deler av etaten, stort sett den spisse beredskapen. Nå må det bli sånn at pengene går ut i distriktene, med en reell styrking også etter lønns- og prisvekst, slik at vi får på plass flere politifolk i gata og til etterforskning der hvor folk bor og oppholder seg. Det er svært positivt at regjeringen nå ønsker å styrke dette, sier Bolstad.

Etterforskningsløftet må på plass

VG skriver videre at 80 millioner skal gå til å styrke etterforskning. Dette er også en sak Politiets Fellesforbund har vært tydelig på at må på plass.

– Det er helt nødvendig at det bevilges mer penger til å styrke etterforskning, så dette applauderer vi virkelig. Vi må få på plass et etterforskningsløft, hvor også lønnen til etterforskere styrkes, slik at det blir mer attraktivt både å søke seg til og bli i denne delen av etaten. 80 millioner er en god start, og jeg håper justisministeren oppfyller lovnaden fra blant annet Arendalsuka hvor han lovet å få på plass et etterforskningsløft, og at dette finansieres på siden av de ordinære driftsbudsjettene, sier Bolstad.

Gir reformen tid til å sette seg

Statsministeren og justisministeren sier også til VG at det i 2020 ikke vil bli stilt krav om realisering av gevinster fra politireformen. Dette betyr at disse 53 millioner kronene blir liggende i politiet.

– Dette er gode signaler på at de tar situasjonen på alvor og lytter til kritikken som er kommet. Vi har gitt klar beskjed om at reformen har vært underfinansiert og at det er feilslått å ta ut gevinstrealisering før reformen er kommet ordentlig på plass og faktisk gir etaten effektivisering. Når reformen nå er forsinket og det vil ta lengre tid før den setter seg mener jeg det er helt riktig å vente med å ta ut en realiseringsgevinst, sier Bolstad.

Han avslutter:

– Nå blir det spennende å se i oktober om vi kan juble på vegne av våre medlemmer, men dette er gode og viktige signaler fra at vår nye justisminister og regjeringen tar situasjonen i etaten på største alvor.