Ansetter flere politifolk

Politibil

Justisminister Monica Mæland har i dag bedt Politidirektoratet om å ansette 300 til 400 ekstra politifolk på grunn av koronasituasjonen.

- Vi befinner oss nå i en situasjon som stiller samfunnet på ekstraordinære prøver. Det gjelder også i politiet. Flere ansatte i politiet er nå i karantene, samtidig som etaten må håndtere svært viktige oppgaver, sier Mæland i en pressemelding.

Roser regjeringen

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, roser regjeringens beslutning om å ansette nyutdannede politifolk.

- Dette er en klok avgjørelse. Vi har lenge vært bekymret for bemanningen i norsk politi. En av de sakene vi har jobbet mest med de siste årene er at alle som går ut av Politihøgskolen skal få jobb etter endt utdannelse. Tross den alvorlige krisesituasjonen som vi står i, er det gledelig at samfunnet nå skal få dra nytte av dyktige og godt kompetente nyutdannede politifolk som er klare for å stå på og gjøre en solid innsats, sier Bolstad.

Seks måneder, med mulighet for forlengelse

Ifølge Justisdepartementet vil politifolkene bli ansatt for en periode på seks måneder, med mulighet for å utvide dette til 12 måneder hvis det blir behov for det. Det vil også kunne bli ansatt flere dersom denne runden ikke er nok.

Prosessen med ansettelsene er i gang og det jobbes med å få på plass detaljene rundt hvordan ansettelsene skal foregå, herunder hvem som skal gjennomføre ansettelsene og hvordan. Informasjon om dette vil bli gjort tilgjengelig så fort det er avklart.