Anvendelse av ATB under koronapandemien

Topolitimenn

På grunn av situasjonen med koronavirus vil det kunne være behov for å ta i bruk deler av arbeidstidsbestemmelsene (ATB) som i en normalsituasjon ikke benyttes i ordinær arbeidsplanlegging.

Politiets Fellesforbund ønsker å legge til rette for at norsk politi opprettholder sin beredskap og leverer på sitt samfunnsoppdrag. Forbundsstyret i Politiets Fellesforbund fattet derfor onsdag 18. mars følgende vedtak:

  1. Politiets Fellesforbund organiserer medlemmer i en beredskapsetat som er definert som samfunnskritisk. Vi har derved et ansvar for å hindre smitte blant våre medlemmer. Som en ansvarlig fagforening ønsker vi å være i forkant for å unngå å svekke beredskapen i norsk politi.
  2. Politiets Fellesforbund anser at vi har bestemmelser i vårt avtaleverk som ivaretar behovet for fleksibilitet på en god måte.
  3. Politiets Fellesforbund vil ikke motsette seg bruk av noen av bestemmelsene, dersom arbeidsgivere finner bruken formålstjenlig for å håndtere COVID-19-situasjonen.
  4. Dersom arbeidsgiver ønsker å drøfte alternative arbeidsplaner med henblikk på å redusere smitte på beredskapspersonell, vil vi gå i dialog med arbeidsgiver om dette.
  5. Politiets Fellesforbund mener at vurderingene må ligge lokalt til den enkelte politimester/særorganssjef.
  6. Politiets Fellesforbund forutsetter at arbeidsmiljøloven § 10-2 (se under) etterleves, og at det etableres oppfølgingsrutiner som påser dette.

Aml § 10-2 Arbeidstidsordninger

Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.