Basiskurs for ledere

Basiskurs For Ledere

Politiets Fellesforbund har denne uken arrangert basiskurs i avtaleverket for ledere i politi- og lensmannsetaten.

I tre dager har 35 ledere i politi- og lensmannsetaten vært samlet på Sola utenfor Stavanger for å lære mer om blant annet hovedavtalen, personalreglementet, arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen.

Stor etterspørsel

Det er femte gang dette kurset arrangeres, og skal vi tro Lars Reiersen, leder i Politiets Fellesforbund sin satsning mot ledere i politiet, blir det ikke siste gang:

– Vi opplever stor etterspørsel blant ledere i politiet om denne type kurs, og så lenge de er ønsket skal vi fortsette å tilby faglig påfyll og kompetanseheving, forteller han.

Ledersatsning i Politiets Fellesforbund

PFPL (Politiets Fellesforbund Politilederne) ble opprettet for å ha fokus på ivaretagelse av Politiets Fellesforbund sine medlemmer som sitter i lederstillinger.

Målsetningen er å arbeide for at ledermedlemmene i større grad blir ivaretatt i forhold til de særlige utfordringene de har som ledere i politi- og lensmannsetaten, og skal være en støttefunksjon for de lokale lederkontaktene.

PFPL ønsker styrke lederes kunnskap og kompetanse, blant annet ved å arrangere basiskurs for ledere i etatens rammeverk.