– Bring it on!

Unn Alma Skatvold #21

– Politiets Fellesforbund har stor innflytelse og med det følger både makt og ansvar. Det betyr at det vi holder på med har stor påvirkning, sa Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, da de topptillitsvalgte var samlet denne uken.

Strategi, vårens kommende hovedtariffoppgjør, medlemsundersøkelse og organisasjonsutvikling var sentrale temaer på samlingen i Lillestrøm.

Stor innflytelse

Forbundslederen trakk fram den nye rapporten fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som omhandler kultur og ledelse i politiet.

– «DFØ sitt inntrykk er at samarbeidet mellom partene i det store og det hele fungerer godt. Sammenlignet med de fleste offentlige virksomheter og etater har organisasjonene i politiet stor innflytelse». Det er verdt å ta med seg. Det er fint å lese at det vi holder på med har stor påvirkning. Bring it on, sa Skatvold under sin åpningstale på lokallagsledersamlingen.

Samarbeid gir resultater

Unn Alma Skatvold er tydelig på at den siste tiden så har man stått sammen med ledelsen i politiet for å få frem virkeligheten i norsk politi.

Hvorfor står vi nå mer sammen med ledelsen enn tidligere og forklarer hva som treffer etaten? Vi har erkjent at vi først må bruke mer tid på hva utfordringene er, før politikerne forstår at dette må det gjøres noe med. Denne utfordringen får vi til best sammen, samtidig er vi ikke redd for å kjempe for enkeltmedlemmer eller enkeltsaker internt - også mot egen ledelse, sa forbundslederen.

Tydelig maktposisjon

Hun mener Politiets Fellesforbund har en tydelig stemme i samfunnsdebatten.

– Vi er mektige, vi har makt. Jeg opplever at vi er i en situasjon der dette begynner å bli veldig synlig og det er tydelig hvilken posisjon vi tar i samfunnet, sa Skatvold.

Hun viste blant annet til Arbeidsledighetskonferansen som Politiets Fellesforbund skal arrangere 9. april på Oslo kongressenter for alle politiutdannede som står uten jobb, eller som har kortvarige vikariater, i etaten.

– Det er påmeldt over 200 stykker. Sylvi Listhaug og Erna Solberg har sagt ja til å stille i den politiske debatten på konferansen. Nylig takket også Trygve Slagsvold Vedum ja. Tre partiledere som kommer til vår konferanse. Det er fantastisk. Slikt kommer ikke av seg selv. Det er summen av alt det vi har gjort den siste tiden som har gitt oss denne posisjonen. Det er jeg enorm stolt av. Og nei, så betyr ikke det at vi har fått de arbeidsledige i jobb, men vi legger i alle fall et press på at de skal få en jobb. Fordi de fortjener det. Fordi kollegene våre fortjener det og fordi samfunnet fortjener det, sa Unn Alma Skatvold.

Politisk programpakke

For kort tid siden lanserte Politiets Fellesforbund sin nye politiske programpakke som har seks prioriterte saker inn mot stortingsvalget 2025. Skatvold roste lokallagslederne for god politisk innsats.

– Det jobbes godt med programpakken. Flere av dere har vært rundt og møtt politiske partier lokalt, noen sentralt, mens andre har møtt fylkesbenkene. Politikerne er på og de ønsker å møte oss. Det er interesse for å høre hva vi har å si. Det gir oss makt, vi påvirker, vi er med. Jeg mener det gir resultat, sa forbundslederen.

Hun viste til at man det siste året har fått en rekke viktige saker på plass.

– Vi har fått til flere gode avtaler, blant annet ATB-avtale som den største avtalen. Enigheten om nytt gradssystem ser ut til å ordne opp i den del uenigheter som har vært. Identitetsskjerming, en NOU som forhåpentligvis skal behandles inn mot høsten. Politiets Fellesforbund krever en lovendring som sikrer bedre identitetsskjerming for politiansatte. Det ligger noen muligheter der for å komme oss et skritt lenger i en kamp som har vært viktig for Politiets Fellesforbund. Varslingsombud er straks på plass, mandatet består av en rekke ting som har viktige for Politiets Fellesforbund og som vi har ønsket oss, sa Unn Alma Skatvold.

«Stå i det»

Skatvold reflekterte over dette med å «stå i det» og hvordan man skal klare å stå sammen i det når det røyner på.

– Rollen som lokallagsleder er krevende. Nestlederne og styremedlemmene i lokallaget, dere er den lojale medspilleren i både medvind og motvind. Dere er viktige for lokallagslederne. Dere er viktige for hverandre. Dere er viktige for meg. Jeg klarer ikke å gjøre denne jobben hvis jeg ikke kjenner at jeg har dere i ryggen og det store fantastiske og mektige som Politiets Fellesforbund er, sa forbundslederen.