Brudd i forhandliger om ny «hundeavtale»

Brudd I Forhandliger Om Ny Hundeavtale

Denne uken hadde Politiets Fellesforbund møte med tillitsvalgtsrepresentanter for hundeførere i norsk politi, for å informere om bakgrunnen for brudd i forhandlingene om ny «hundeavtale» og diskutere veien videre.

Hundeførere fra hele landet deltok i møtet der de sammen med Politiets Fellesforbund diskuterte forhandlingene med Politidirektoratet, hvorfor det ble brudd og hva som skal være veien videre.

– Da det gikk til brudd i forhandlingene var det viktig for Politiets Fellesforbund å ta et møte med de vi forhandler på vegne av, informere dem godt om prosessen som har vært og få innspill til hva de ønsker videre, sier Lars Reiersen, leder av forhandlingene for Politiets Fellesforbund.

Norske politihunder skal være statseide

Bakgrunnen for forhandlingene er at Politidirektoratet i november 2016 bestemte at hunder i politiet skal være eid av staten.

– Statseide hunder vil sikre en likere håndtering, og en større forutsigbarhet for arbeidsgiver og hundeførere, sa leder for Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering, Knut Smedsrud, for to år siden.

Det er i dag omtrent 220 godkjente politihunder i Norge, fordelt på de fire kategoriene narkotikahund, patruljehund, brannhund og bombehund, og fortsatt er det en blanding av statseide og privateide politihunder i de 12 politidistriktene.