Brudd i forhandlinger om sykkel-VM

Brudd I Forhandlinger Om Sykkel Vm

Foto: Ådne Sinnes

Dette innebærer det for de som reiser til Bergen for å jobbe under arrangementet.

Politiets Fellesforbund ønsket å bidra til et godt og trygt sykkel-VM i Bergen til høsten, men det siste tilbudet fra Politidirektoratet var et godt stykke unna det som var forventet og ikke innenfor det som PF som fagforening kunne akseptere.

− Dette innebærer et diktat fra POD der de kynisk utnytter retten til å beordre politifolk til et slikt ekstraordinært arrangement, sa PF-leder Sigve Bolstad til Politiforum på fredag 16. juni etter at forhandlingene var avsluttet.

Politiets Fellesforbund og de andre arbeidstagerorganisasjonene vurderer å tviste utfallet, og vil ta en avgjørelse på dette i løpet av denne uken.

Godtgjørelsene som ligger i tilbudet fra POD er følgende:

  1. 2000 kroner for dekning av bortfalte skifttillegg. (Under sykkel-VM vil mannskapene jobbe på en tilnærmet ren dagtid-tjenesteliste, og de fleste vil derfor miste en del skifttillegg).

    Alle tilkommer samme tillegg, uavhengig av hvor mye de reelt taper. Noen vil gå litt i pluss, og noen vil trolig gå litt i minus. Det avhenger av den enkelte sin arbeidsplan. Tillegget gjelder for hele perioden, og for de som er i Bergen kortere enn en uke vil beløpet reduseres forholdsmessig.

  2.  Det er lagt opp til overnatting i enkeltrom på hotell. Om arbeidsgiver må tilby lavere standard enn det tilkommer man 600 kroner per dag.

– Våre medlemmer får selv vurdere om de ønsker å la seg frivillig beordre under slike vilkår, men vi er bekymret for politifolkets motivasjon dersom oppdragene ikke skal basere seg på frivillighet i fremtiden, sier forbundsleder Sigve Bolstad til VG.