En kvitteringsordning er ikke løsningen

Sigve Bolstad 23

Oslo Arbeiderparti ønsker et prøveprosjekt på en kvitteringsordning for personer som stoppes og kontrolleres av politiet. Dette mener Politiets Fellesforbund er feil vei å gå, og kan vanskeliggjøre helt nødvendige politioppdrag.

– En kvitteringsordning som dette kan være med på å vanskeliggjøre helt nødvendige politioppdrag, uten at vi helt kan se hva en får igjen for det. Vi har verdens best utdannete politi, og politiet har et stort fokus på at kontroll av personer skal foretas etter hjemler i politiloven eller utlendingsloven, ikke på bakgrunn av hudfarge. Vi mener derfor det er viktigere med tillitsskapende tiltak som forebyggende arbeid og tilstedeværelse, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Tillit skapes i relasjon med folk

Oslo Arbeiderparti ønsker et prøveprosjekt på en kvitteringsordning i Oslo politidistrikt, og har søkt om tillatelse til å sette i gang dette fra nasjonale myndigheter. Med en kvitteringsordning vil de som kontrolleres av politiet få en kvittering hvor blant annet bakgrunnen for kontrollen står opplyst. Dette mener de skal forhindre etnisk profilering og at personer med annen etnisk bakgrunn kontrolleres av politiet uten grunn.

Se hos NRK: Debatt i Dagsnytt 18 om forslaget

– Tillit skapes i relasjon med folk, og politiet skal så langt det er mulig opplyse om hvorfor de stanser og kontrollerer personer, men i noen oppdrag er dette rett og slett ikke mulig. Om dette oppleves som et økende problem, kan man bli enda mer tydelig på dette i politiutdanningen, slik at man har en enda bedre standard på hvordan man går frem ved kontroll av personer på gata, sier Bolstad.

Nulltoleranse for rasisme

Til Aftenposten sier byrådsleder Raymond Johansen at mange enkeltsaker og flere mindre undersøkelser understøtter at unge med minoritetsbakgrunn urettmessig blir stanset. Han sier også at dette er problematisk og stigmatiserende for de som opplever det.

– I Norge legges det svært stor vekt på at politiet skal behandle alle likt, uansett kjønn, legning, hudfarge, etnisitet og sosial bakgrunn. Det er nulltoleranse for rasisme i politiet, og om noen opplever at de blir utsatt for etnisk profilering vil jeg oppfordre til å benytte seg av klageordningen. Det skal ikke skje, sier Bolstad.