En Unio-streik vil ramme hele landet

Medlemsfordel, Unio

Dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen 23. mai kl. 24.00, vil Unio ta ut vel 1100 statsansatte i streik fra torsdag morgen. Dette gjelder blant annet ansatte på universitet- og høgskoler, ulike yrkesgrupper i politiet, skatterevisorer og NAV-ansatte.

– En streik vil ramme store deler av landet, og vil merkes spesielt i alle de store byene, sier Kjetil Rekdal som leder konfliktutvalget i Unio stat.

Det første uttaket er moderat, og vi skjermer spesielt utsatte fagområder som særlig berører sårbare personer som barn og unge.

– Det er viktig for oss at vi primært rammer arbeidsgiver med en streik. Men vi kan dessverre ikke unngå at befolkningen vil rammes. Det kan for eksempel bety at studenter ikke får avlagt eksamen, at det blir forsinkelse i opptak til universitet og høgskoler, eller at noen må være enda tidligere ute for å sikre seg pass til sommerferien, sier Rekdal.

Disse arbeidsplassene vil merke en streik fra torsdag 24. mai:

 • Agder Politidistrikt
 • Universitetet i Agder
 • Høgskolen i innlandet
 • Innlandet Politidistrikt
 • Oslo Politidistrikt
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Skatt øst, avdeling Oslo
 • Universitetet i Oslo
 • Nav hjelpemiddelsentral Rogaland
 • Skatt vest, avdeling Stavanger
 • Sør-Vest Politidistrikt
 • Universitetet i Stavanger
 • Nav hjelpemiddelsentral Troms
 • Nav Troms
 • Skatt Nord
 • Troms Politidistrikt
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
 • Trøndelag Politidistrikt
 • Høgskulen på Vestlandet (Bergen)
 • Skatt vest, avdeling Bergen
 • Universitetet i Bergen
 • Vest Politidistrikt