Erfaringsutveksling på andre siden av grensen

Erfaringsutveksling på andre siden av grensen

Sivilutvalget dro til Sverige for å se hvordan de utnytter sivil kompetanse i politiet.

Sivilutvalget var torsdag 21.juni på besøk hos «Polisens kontaktsenter for region Midt» i Norberg i Sverige.

Kontaktsenteret kan sammenlignes med FSI i Norge, men i mye større skala. Der fikk vi omvisning og foredrag om hvordan man benytter sivil kompetanse i meldingsmottak og etterforsking.

Dette senteret dekker en befolknings på ca. 1 millioner innbyggere. Alle operatørene har sivil kompetanse, og med etterforskingsledere i 2.linje med sivil- og politibakgrunn.

– Besøket på kontaktsenteret gav utvalget et videre perspektiv på bedre utnyttelse av sivil kompetanse også i Norge, da spesielt innenfor etterforsking, sier leder av sivilutvalget, Vegar Monsvoll.

Politisk perspektiv

Etter møtet med kontaktsenteret møtte utvalget riksdagsrepresentant Åsa Eriksson (S). Der ble det diskutert tema som sivil kompetanse i politiet, transportprosjektet og erfaring med svensk politireform sett fra en politikers ståsted.

Utvalget vil komme med mer utfyllende informasjon rundt begge møtene.