Faglig påfyll og kompetanseheving

Pfpl Bodo

Politiets Fellesforbund arrangerer denne uken basiskurs i avtaleverket for ledere i politi- og lensmannsetaten.

Fra 13. til 15. mai er 39 ledermedlemmer i Bodø for å lære mer om arbeidsmiljøloven, «Den norske modellen», medbestemmelse, hovedavtalen, hovedtariffavtalen, personalreglement, pensjon og budsjett.

– Vi opplever stor etterspørsel blant ledere i politiet om denne type kurs, og så lenge de er ønsket skal vi fortsette å tilby faglig påfyll og kompetanseheving, forteller leder av PFPL, Lars Reiersen.

Ledersatsning i Politiets Fellesforbund

PFPL (Politiets Fellesforbund Politilederne) ble opprettet for å ha fokus på ivaretagelse av Politiets Fellesforbund sine medlemmer som sitter i lederstillinger.

Målsetningen er å arbeide for at ledermedlemmene i større grad blir ivaretatt i forhold til de særlige utfordringene de har som ledere i politi- og lensmannsetaten, og skal være en støttefunksjon for de lokale lederkontaktene.

PFPL ønsker styrke lederes kunnskap og kompetanse, blant annet ved å arrangere basiskurs for ledere i etatens rammeverk.