Forhandlingene om ny hovedavtale i gang

Forhandling Hovedavtalen

I dag startet forhandlingene om en ny hovedavtale i staten. Hovedavtalen er et svært viktig grunnlag for å regulere et tillitsfullt partssamarbeid i staten.

Tirsdag møtte statens personaldirektør lederne for de fire hovedsammenslutningene i staten, for å starte forhandlingene om en ny hovedavtale. Fristen for forhandlingene er 8. november

– Hovedavtalen sikrer medbestemmelse i arbeidslivet, og er en bærebjelke i den norske modellen. At stadig flere opplever arbeidslivet som mer autoritært, er et argument for å forsterke dagens avtale, sier Guro Elisabeth Lind, leder av Unio stat, til Unio.no.

Viktig for et tillitsfullt partssamarbeid

Forbundsleder Sigve Bolstad og forhandlingssjef Roar Fosse deltar som representanter i forhandlingene for Unio.

– Politiets Fellesforbund står bak Unio stats krav knyttet til forbedringer i Hovedavtalen. Hovedavtalen er et svært viktig grunnlag for å regulere et tillitsfullt partssamarbeid i staten. Det er viktig for oss at intensjonene i avtalen etterleves, og at kunnskapen om dette er godt forankret hos ledelse og tillitsvalgte på alle nivåer i staten, sier Bolstad.

Medbestemmelse må sikres

Leder av Unio stat går inn i forhandlingene med vilje til å finne omforente løsninger som styrker intensjonene i hovedavtalen.

– Helt grunnleggende i hovedavtalen, er at arbeidsgiver og arbeidstaker er likeverdige parter. Mange tillitsvalgte opplever dessverre at dette prinsippet er under press, blant annet fordi de involveres for sent i viktige prosesser. Å sikre gode arbeidsbetingelser i tillitsvalgtrollen, er en hovedprioritering for Unio i forhandlingene, avslutter Lind.

Den nåværende hovedavtalen utløper ved årsskiftet.