Første forhandlingsmøte om pensjonsløsning i dag

Forhandlinger om pensjon for dem med særaldersgrenser er i gang

Sag5

Medlemmer med særaldersgrense må sikres like gode pensjonsnivåer selv om de må gå av tidligere.

Vi forventer at de tilpasningene vi forhandler fram fortsatt skal gjøre det attraktivt å jobbe i disse yrkene. Og at de løsningene vi finner gjør det attraktivt å rekruttere til disse yrkene.

Dissegruppene representerer høyt kvalifisert arbeidskraft som det er stor etterspørsel etter.

– Vi må finne gode løsninger som sikrer pensjonsnivået for de som har særaldersgrense. De skal fortsatt kunne gå av tidligere enn andre uten å tape pensjon, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Særaldersgruppene representerer viktig kompetanse som vi vil trenge mer av.

Løsningene må gjøre det attraktivt for det offentlige å rekruttere til disse stillingene.

Forhandlingsfristen er satt til 31. oktoberi år.

100.000 ansatte i Unios forbund har særaldersgrense, de fleste jobber i politiet og i helsesektoren, for eksempel sykepleiere ogfysioterapeuter.