Forlenger dagens hovedavtale

Sigve Og Roar

Partene ble i dag enige om å forlenge dagens hovedavtale i staten med ett år. Forhandlingene om en ny hovedavtale vil gjenopptas neste høst.

– For Politiets Fellesforbund er Hovedavtalen i staten svært viktig. Hovedavtalen bidrar til å balansere forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett, de ansattes rett til medbestemmelse og opprettholdelse av et arbeidsliv med relativt lavt konfliktnivå i historisk sammenheng, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Må etterleves bedre

Han mener likevel noen endringer må til.

– Når flere forskningsprosjekter nå konkluderer med at ansatte opplever at det går i retning av et mer autoritært arbeidsliv, og at de demokratiske prosessene på arbeidsplassene utfordres, vil det være naturlig å styrke hovedavtalen på disse områdene. Dit kom vi ikke i disse forhandlingene, men vi er tilfreds med at avtalen forlenges i et år. Hovedavtalen er god, det handler mer om å legge til rette for større etterlevelse av dens intensjoner i virksomhetene, sier Bolstad.

Dagens hovedavtale utløper ved årsskiftet, og hovedsammenslutningene Unio, LO, YS og Akademikerne har derfor forhandlet med statens personaldirektør denne uken.

Det er forbundsleder Sigve Bolstad og forhandlingssjef Roar Fosse som har deltatt i forhandlingene fra Politiets Fellesforbund.

Lever godt med forlengelse av avtalen

Leder av Unio stat, Guro Elisabeth Lind sier til Unio.no at Unio lever godt med en forlengelse av dagens avtale.

– Hovedavtalen i staten er i hovedsak god, men noen områder kan forbedres og forsterkes. Det blir vårt fokus også når forhandlingene starter igjen neste høst, sier Lind.