Fornøyd etter EFTA-høring

Fornoyd Etter Efta Horing

– Det var gledelig at vi fikk støtte fra både ESA og EU-kommisjonen i høringen, sier Roar Fosse, forhandlingsjef i Politiets Fellesforbund.

Denne uken var representanter fra Politiets Fellesforbund, sammen med saksøker i reisetidssaken, i Luxemburg i forbindelse med høring i EFTA-domstolen.

– Vi er godt fornøyd med høringen, og opplevde at vår prosessfullmektig evnet å få frem kjernespørsmålene i reisetidssaken, sier Fosse.

Usikkert når den rådgivende uttalelsen foreligger

Saken startet i 2014 da en politimann fra Sogn og Fjordane, med Politiets Fellesforbund som partshjelp, gikk til sak mot staten. Etter to rettsrunder ble saken tatt opp av Høyesterett, som i forkant av en berammelse ba EFTA-domstolen om en rådgivende uttalese.

– Det blir spennende å høre hva som blir EFTA domstolens rådgivende uttalelse til norsk høyesterett. Det er ikke sagt noe om når uttalelsen vil foreligge, men estimert tidspunkt basert på tidligere saker til behandling i EFTA domstolen kan være september 2017, forklarer Fosse.

Støtte til PF og saksøker

Både ESA, som har ansvar for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/Efta-lan, og EU-kommisjonen støttet Politiets Fellesforbund og saksøker under høringen i Luxemburg.