Fortsatt bekymret over bemanningen

Sigve Bolstad #15

- Politidistriktene har ikke økonomi til å bemanne i tråd med nærpolitireformens intensjoner og politistudenter uteksamineres til arbeidsledighet. Det er sterkt bekymringsverdig, mener Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund deltok i dag på høring på Stortinget om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet.

– Vi har gjennom store deler av politireformen vært svært bekymret over bemanningen og det med rette, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund. Han viser blant annet til Politidirektoratets ferske tall.

For mange ferdigutdannede er uten politijobb

2681 studenter har bestått eksamen ved Politihøgskolen de fire siste kullene. Av disse er hele 614 uten jobb i politiet og 468 er i midlertidige stillinger. Kun 46 fra 2019-kullet har fast politistilling. Fra januar 2019 til og med november 2019 har det vært en økning på kun 49,9 politiårsverk i politidistrikt og særorgan.

– Den politiske målsettingen om to politi per 1000 innbygger innen 2020 er ikke mulig å innfri med dagens økonomiske rammevilkår. Slik situasjonen er nå må politimesteren vurdere om han skal ansette politifolk eller skifte ut kjøretøy, sier forbundslederen.

Færre operative ressurser tilgjengelig

Politiets Fellesforbund har støttet satsningen på den spisse beredskapen gjennom blant annet oppbyggingen av et nasjonalt beredskapssenter, men har hele tiden presisert at satsningen ikke må gå utover hverdagsberedskapen.

– Våre tillitsvalgte og medlemmer i politidistriktene forteller historier om at det gradvis har blitt færre og færre operative ressurser tilgjengelig. Dette må vi ta på alvor, sier Sigve Bolstad.

I innbyggerundersøkelsen for 2019 så registrerer Politiets Fellesforbund at andelen av befolkningen som mener politiet kommer raskt til stedet, er synkende.

– Dette gjenspeiler en innbyggermasse som opplever redusert beredskap ved akutte hendelser. Det er en alvorlig tendens, avslutter Bolstad.