Frykter urealistiske forventninger

Sigve Bolstad #16

Forbundsleder Sigve Bolstad frykter i likhet med Andreas Wahl, leder av Politiets Fellesforbund PU, at politiet blir sittende igjen med svarteper dersom effektene uteblir i Sylvi Listhaugs nye asylplan.

Wahl, gikk onsdag ut i Aftenposten og sa at han mente at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs plan om at 8 av 10 skal få asylsøknaden avgjort i løpet av tre uker er helt urealistisk.

– Det er svært bra at det nå satses mer på ankomstfasen. Men som vår lokallagsleder påpeker, så er det viktig at det ikke dannes et urealistisk bilde av hva som er mulig å få til fra politiets side. ID-arbeid er svært krevende og i mange saker vil det være umulig å innhente riktig ID på så kort tid, sier Bolstad.

Listhaug foreslår følgende endringer:

  • Samtlige asylsøkere skal sluses til et ankomstsenter i Østfold
  • UDI og politi skal samarbeide tett
  • 8 av 10 asylsøkere skal få sin asylsøknad avgjort mens de bort i senteret, senest i løpet av 21 dager

Andreas Wahl er også skeptisk til at ankomstsenteret skal plasseres i Østfold. Han mener at hvis man er opptatt av rask retur og smart logistikk, så vil en plassering i nærheten av Gardermoen være langt bedre.

Politiets Fellesforbund følger prosessen tett

– Det er viktig at politiet hele tiden har kompetent arbeidskraft. Vi har en forventning om at ledere og medarbeidere ivaretas i denne prosessen slik at de får tilstrekkelig og god informasjon og ikke minst god personalbehandling. Politiets Fellesforbund forutsetter at lov og avtaleverk legges til grunn for gjennomføring av personalløp og bruk av virkemidler i en slik omstilling, avslutter Bolstad.