Går et utfordrende budsjettår i møte

Fagdag Budsjett 2

Årets siste fagdag handlet om statsbudsjettet 2019 og hvilke konsekvenser det kan ha for politidistriktene og særorganene.

Flere representanter fra Politiets Fellesforbunds lokallag var tilstede på Gardermoen i forrige uke for å diskutere 2019-budsjettene, og hvordan man skal gå inn i drøftninger lokalt om disse.

– Utfordringene ute i politidistriktene neste år vil være drøfte et budsjett som for de aller fleste vil innebære en nedbemanning, sier kursleder og analytiker i Polities Fellesforbund, Dag Arne Thoresen.

Med dagens kostnadsmodell har man ikke handlingsrom til å sørge for godt nok utstyr til de ansatte i etaten uten at det går på bekostning av de ansatte i etaten.

Trange budsjetter og gode prosesser

På fagdagen snakket økonomisjef i Trøndelag politidistrikt, Heidi Vibeke Gladsøy, om hvordan man man kan gjennomføre en slik budsjettprosess i praksis.

– I drøftingene våre lokallagsrepresentanter skal inn i er det viktig at man sammen med arbeidsgiver finner en balanse som ivaretar en forsvarlig nedbemanning på den ene siden samtidig som man klarer å opprettholde et minimum knyttet til investeringer på den andre siden. Det kan se ut som at Trøndelag politidistrikt har funnet en god metode der man ivaretar begge deler, sier Thoresen.

Målstyring og resultater

Seniorrådgiver i seksjon virksomhetstyring, Marius Kvithyld, brukte mye av dagen på å snakke om mål og resultatstyring i politietaten. For et av de store spørsmålene man må finne svar på er om målkravene i etaten kan bidra til riktig prioritering av resurssene.

– Politietaten er underlagt tolv strategiske mål, men bare fire av disse er underlagt styringsindikatorer. Dette gir i utgangspunktet en god mulighet til å prioritere hva som er viktig, eller mindre viktig, når det gjelder bruk av resursser - men dette er en krevende øvelse, avslutter Thoresen.