Arbeidstidsbestemmelsene (ATB) videreføres

Atb

Fra samhandlingsarena med Parat Politiet, NTL politiet, Politiakademikerne, og Politiets Fellesforbund.

Foto: Politiets Fellesforbund

Partene på arbeidstakersiden i politiet ble denne uka enige om ikke å si opp ATB-avtalen. Politidirektoratet signaliserer nå at de også vil at avtalen videreføres.

Dette innebærer at gjeldende ATB videreføres også etter 31. desember 2019, i overenstemmelse med et bestemt punkt i avtalen.

Punktet i avtalen som det er snakk om omhandler avtalens varighet, som for inneværende periode gjelder fra 1. januar 2018 og frem til 31. desember 2019. Deretter løper avtalen for ett år av gangen, så fremt ingen av partene sier den opp. Her er det tre måneders gjensidig oppsigelsestid som gjelder.

Grunnbeløpet i ATB blir justert opp i henhold til avtalens bestemmelse per 1. oktober.

– Politiets Fellesforbund er opptatt av å sikre en bedre etterlevelse av avtalen i hele virksomheten. Vi opplever at øvrige organisasjoner, som er representerte i politiet, samt arbeidsgiver, også er det. Vi vil derfor jobbe for dette i kommende periode, sier forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund, Roar Fosse.