Gravide politibetjenter mister ikke lenger praksistillegget

To kvinnelige politibetjenter , husk kreditering

Foto: Daniel DeNiazi/Pixabay

– Politiets Fellesforbund er veldig fornøyd med at det blir ryddet opp i denne negative forskjellsbehandlingen, sier Rikke Stefanie Hallgren, leder av likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund.

Det var utvalget som meldte saken inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet ved to anledninger, og nå sist gang vinteren 2021.

De siste årene har ombudet fått inn flere henvendelser fra kvinner i politiet som blir omplassert på grunn av graviditet. Siden gravide kvinner ikke lenger kan jobbe operativt blir de satt til etterforskning eller annen type innetjeneste. Flere har da mistet praksisveiledertillegget, tillegget de får for å veilede studenter som er ute i praksis. Dette skiller seg fra lignende ordninger i politiet. Blant annet får hundeførere beholde sitt tillegg selv om de omplasseres.

Politidirektoratet lager nye instrukser

– Likestillingsombudet mener kvinnene som mistet praksisveiledertillegget blir forskjellsbehandlet og nylig ble det klart at Politidirektoratet nå skal lage nye instrukser. Det er vi i Politiets Fellesforbund svært fornøyd med. Norsk politi er for tiden best i verden til å rekruttere kvinner, men man har fortsatt en lang vei å gå når det gjelder kvinner i antall operative stillinger. Dette vil helt forhåpentligvis være et av flere virkemidler som kan hjelpe til med å bidra til å beholde mange av kvinnene, sier Hallgren.

Hun påpeker at det er mange politidistrikt som har gjort dette riktig, men at det nå blir lik praksis for alle.