Grunnprinsippene i norsk politi forvitrer

Grunnprinsippene I Norsk Politi Forvitrer

– Når seks av ti sier at politireformens konsekvens for arbeidet gjør at de er mindre stolte av å være politi, så er det en uholdbar situasjon. Dette fortjener hverken de ansatte i politietaten eller det norske folk, sier Bolstad.

– Reformen er på avveie og intensjonene blir ikke oppfylt. Publikum får ikke hjelp, og de politiansatte føler på kroppen at de ikke får anledning til å utføre jobben så god som de skulle ønske. Grunnprinsippene i norsk politi forvitrer, sier Sigve Bolstad om det som kom frem under rapportlanseringen fra Arbeidsforskningsinstituttet, Fafo og UiO/PHS.

Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse blant 3100 politiansatte fra hele landet, og har som mål å se på hvilke konsekvenser den pågående politireformen har for de ansatte og deres relasjon til publikum.

Les rapporten: Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum
Se video: Rapportlanseringen og debatt

Går på yrkesstoltheten løs

I rapporten kommer det frem at mer enn 40 prosent sier de flere ganger i uken, eller oftere, må avvise publikum som ber om hjelp selv om de gjerne skulle hjulpet.

Og når syv av ti politiansatte ofte har en dårlig følelse ved arbeidsdagens slutt fordi de ikke hadde tid eller ressurser til å gjøre en så god jobb som de ønsket, så er det et arbeidsmiljøproblem.

Manglende mulighet til å hjelpe mennesker, som er en stor motivasjonskilde for politiansatte, gjør at de nå føler seg mindre stolte over yrket sitt enn tidligere.

– Når seks av ti sier at politireformens konsekvens for arbeidet gjør at de er mindre stolte av å være politi, så er det en uholdbar situasjon. Dette fortjener hverken de ansatte i politietaten eller det norske folk, sier Bolstad.

Fravær av medbestemmelse og få arenaer for kritikk eller innspill

Forskningsrapporten understøtter også behovet for medbestemmelse, og åtte av ti mener Politidirektoratet har et stort forbedringspotensial når det kommer til å fange opp signaler fra de ansatte om opplevelse av politihverdagen.

Halvparten av ledere uten personalansvar og ikke-ledere mener ledelsen i deres eget politidistrikt ikke er opptatt av hverken medbestemmelse eller medvirkning fra de ansatte.

– Løsningen her er enkel. Man må åpne opp for mer medbestemmelse og rom for innspill fra de ansatte i politietaten. Ledelsen i norsk politi må bli bedre på å håndtere kritikk og uenighet, og legge til rette for bedre prosesser for systematisk erfaringslæring, avslutter Bolstad.