Har ambisjoner om lovendring for yrkesskade til våren

Yrkeskade

Justisminister Jøran Kallmyr sa onsdag på Lederkongressen i politiet at han har ambisjoner om å få igjennom en lovendring i forbindelse med yrkesskade for politiansatte i løpet av våren.

Politiets Fellesforbund har det siste året arbeidet opp mot regjering og storting for å styrke yrkesskadedekningen.

– Flere politifolk som blir skadet under øvelser og pålagt trening som innsatspersonell, samt i den operative polititjenesten, får ikke sine skader godkjent som yrkesskader. Politiets Fellesforbund har vært tydelig på at dette er helt urimelig, og at fagforeningen ikke lenger kan akseptere at politiansatte selv skal betale for de skadene arbeidet påfører dem, sier leder av arbeidsgruppen for yrkesskadeerstatning og forbundssekretær i Politiets Fellesforbund, Linda Verdal.

Endrer politiloven

Kallmyr var tydelig på at det er politisk enighet om at det er urimelig at når man deltar på IP-trening og blir skadet ikke får yrkesskadeerstatning for dette.

– Vi har hatt et arbeid med Arbeids- og sosialdepartementet, som er ansvarlig for denne saken, og kommet frem til at det er politiloven som bør endres. Da kommer vi til å treffe mye mer presist fordi det er politifolka og treningen som tilhører politijobben vi får inn i yrkesskadeforsikringa. Det er samme måten man har brukt for Forsvaret. Jeg har en ambisjon om at vi skal få på plass dette i løpet av våren, sa justisminister Kallmyr fra scenen.

Dette høstet applaus fra salen.

Har blitt lyttet til

– Det er svært gode nyheter for våre medlemmer justisministeren kom med i dag. Jeg er glad for at vi i Politiets Fellesforbund har blitt lyttet til i denne særdeles viktige saken. Det er jo fullstendig urimelig at de som setter seg selv i fare og går inn i de situasjoner som andre løper i fra, ikke selv skal være sikret om noe skulle skje, sier forbundsleder Sigve Bolstad.