Anker saken om omgåelser av særaldersgrensene

Sigve Bolstad #05

– Vi er uenig i Tingrettens avvisning av å behandle saken og derfor velger vi å anke, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

– Saken ble avvist av Tingretten på prosessuelt grunnlag, noe vi selvsagt ble skuffet over. For oss er det viktig at juridiske spørsmålene som vi har reist blir behandlet, sier Bolstad.

I Oslo tingrett sin kjennelse anså de ikke at Politiets Fellesforbund oppfylte vilkårene for rettslig interesse. Det er denne avgjørelsen som nå blir anket.

Saken tok utgangspunkt i at politidistriktene, etter beslutning fra Politidirektoratet, begynte å tilsette polititjenestepersonell i sivil gjennomgående stillingskode (1211 - seksjonssjef) til tross for at arbeidsgivers egne jobbanalyser og utlysningstekster tilsa at det skulle tilsettes politipersonell.