– Har kommet lovnader som må holdes

Sigve Bolstad #05
Politiets Fellesforbund med klare forventninger til statsbudsjettet.

Når statsbudsjettet legges frem torsdag 12. oktober forventer forbundsleder Sigve Bolstad at politikerne holder hva de har lovet de foregående månedene.

Stor satsning på politinorge

Blant lovnadene som har kommet, og som vil bety en stor heving av norsk politi hvis de holdes, finner man følgende:

  • Det skal ansettes 1500 flere politimenn og -kvinner.
  • Høyre har vært tydelig på at det skal investeres 700 millioner kroner i bilparken til politiet.
  • Det skal komme en fornying av IKT-utstyret, der det skal fornyes for en halv milliard hvert år i fire år.
  • 640 millioner kroner skal brukes på å fornye øvrig utstyr.

Minimumsmål på bemanning

Ansettelsen av 1500 flere polititjenestefolk er viktig for å oppnå tidligere uttalte mål om god bemanning og politidekning i hele landet.

– Vi forventer minimum to polititjenestemenn og -kvinner per 1000 innbygger i hvert av de tolv politidistriktene, sier Bolstad.

Sigve Bolstad #11