Høyre: - Politiet blir budsjettvinner også i fremtiden

Mtemed Hyrebilde

Politiets Fellesforbund møtte torsdag justisfraksjonen til Høyre på Stortinget for å forsøke å få bevilget mer penger til hverdagsberedskap i politidistriktene.

Mtemed Hyrebilde
Høyre mener politiet får økt handlingsrom