Ingen nærpolitireform med 2018-budsjettet

Sigve Bolstad #15

Politiets Fellesforbund advarer mot at befolkningen ikke vil få det nærpolitiet de er lovet med de bevilgningene som er gitt politiet i statsbudsjettet 2018.

– Vi opplever det som et løftebrudd i forhold til lovnadene om et godt nærpoliti, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Utdannes til arbeidsledighet
I statsbudsjettet står det svart på hvitt at ikke alle som blir ferdig utdannet fra Politihøgskolen kan forvente jobb i politiet i 2018.

– Her ligger det ingen midler inne i forhold til å ansette politistudenter som er ferdig utdannet. Det kan bety, med de stramme økonomiske rammene som er, at man rett og slett utdanner et helt kull til arbeidsledighet, sier Bolstad.

Når ikke målet om politibemanning
Midlene som politidistriktene er gitt over statsbudsjettet er litt høyere enn i fjor, men med etterslep på investeringer og justeringer for lønns- og prisstigning, vil det være meget vanskelig for landets politimestre å ha midler til oppbemanning.

– Det er jo stikk i strid med intensjonen om å bygge opp norsk politi og nå målet om to politibetjent per 1000 innbygger innen 2020, sier Bolstad.

Løftebrudd fra regjeringen
Før valget lovet Høyre at IKT-utstyret skulle fornyes for en halv milliard kroner årlig. I tillegg til at det over fire år skulle brukes 640 millioner kroner til å fornøye øvrig datautstyr, og 700 millioner kroner til bilpark. Uten et eget investeringsbudsjett vil det gå på bekostning av bemanningen, advarer forbundslederen.

Det positive er at de 295 millionene, som ikke minst Politiets Fellesforbund var delaktig på å få på plass i fjor, blir videreført.

Beredskapssatsning på bekostning av distriktene
Budsjettet bevilger 660 millioner kroner for å starte etableringen av nytt beredskapssenter og 102,8 millioner til anskaffelse av tre nye politihelikoptre.

– Politiets Fellesforbund synes det er positivt at regjeringen satser på beredskapen i den spisse enden, det har vært et behov lenge. Men utfordringen er at det kan se ut som det har gått på bekostning av hverdagsberedskapen, knyttet til det å løse samfunnsoppdraget og til å få flere polititjenestemenn og -kvinner, og ansatte i etaten til å være tett på publikum, sier Sigve Bolstad.

Må få bedre budsjett
Politiets Fellesforbund kan ikke godta at det er dette budsjettet som blir gjeldene for 2018.

– Budsjettet er meget stramt, og vi har allerede et etterslep. Det innebærer at vi kommer til å jobbe beinhardt fremover slik at vi ser et bedre budsjett enn det som er nå for 2018, sier Bolstad.

Sigve Bolstad #09