Klare forventninger til Statsbudsjettet 2019

Klare Forventninger Til Statsbudsjettet 2019

Foto: Torkjell Trædal

Politiets Fellesforbund har to hovedkrav for 2019-budsjettet: 200 millioner kroner til Etterforskningsløftet og 800 millioner kroner slik at politihøgskolestudentene som uteksamineres sikres jobb i Politi- og lensmannsetaten.

– Det er ikke mange dagene til statsbudsjettet for 2019 legges frem den 8. oktober, og det blir et meget viktig budsjett for både politi- og lensmannsetaten og ikke minst for publikum, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Penger til Etterforskningsløftet

– Mangelen på etterforskningskapasitet svekker rettssikkerheten og tryggheten til befolkningen. Vi kan ikke godta at det fortsetter slik. Politiets Fellesforbund arbeider for at etterforskningsfaget styrkes for å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne ved å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn, forteller Bolstad.

Flere publikasjoner har avdekket lav prioritet av etterforskningsområdet, høyt arbeidspress, manglende mulighet for karriereutvikling, et utilfredsstillende lønnsnivå og lavt fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling.

Detter sammen med manglende rutiner og kultur for læring og evaluering, fravær av nasjonale standarder, svak evne til å håndtere elektroniske spor og manglende IKT-støtte for etterforskning gjør at etteforskningsdelen av politiarbeidet har et behov for å løftes opp og frem.

Etterforskningsløftet har tre hovedfokus:

  • Styrket initialfase og etterforskningsledelse
  • System for kontinuerlig fagutvikling
  • System for kontinuerlig utvikling av medarbeidere

Når det gjelder de to første punktene er de fleste leveranser ferdige, men når det gjelder punkt tre er det behov for tiltak knyttet til karrieresystem og lønn.

– Lykkes vi ikke med dette klarer vi ikke å beholde etterforskerne våre, og kvaliteten og effektiviteten blir for lav. Fortsatt lav status og høy turnover på etterforskningsområdet vil motvirke effekten av kvalitetstiltakene, forklarer Bolstad.

Politiets Fellesforbund mener at etterforskningsløftet må følges opp og at det for 2019 bevilges 200 millioner kroner som skal bidra til å kompensere etterforskere som primært arbeider på dagtid.

Politihøgskolestudentene som uteksamineres må sikres jobb

– Politibemanningen i politiet må økes slik at etaten blir i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. Politiets kapasitet til lokal beredskap må styrkes, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund mener at bemanningssituasjonen i politiet er svært bekymringsfull. Politidistriktene har ikke økonomi til å bemanne i tråd med nærpolitireformens intensjoner og politistudenter uteksamineres til arbeidsledighet. Færre nyutdannede har fått jobb sammenlignet med foregående år.

For å nå målet om 2 politi per 1000 innbyggere i 2020 er det for 2019-budsjettet alene behov for å styrke politiet med omtrent 800 millioner kroner.