Lederkontaktsamling i Tromsø

Lederkontaktsamling I Tromso

PFPL arrangerte møte med lederkontaktene i Tromsø, 29-30 mai.

Lokallagenes lederutvalg og lederkontakter var samlet i Tromsø siste uken i mai for å diskutere blant annet polititisk påvirkning, budsjettanalyse, og kodebruk på lederstillinger og kvalifikasjonsprinsippet.

– Den pågående diskusjonen omkring kvalifikasjonsprinsippet og kodebruk på lederstillinger er et viktig tema det ble brukt tid på. Tilbakemeldingen fra lederkontaktene i Politiets Fellesforbund er at dette er noe som har skapt stor frustrasjon ute i politidistriktene, sier PFPL-leder Lars Reiersen.

Den klare oppfordringen fra lederkontaktene var at PFPL og Politiets Fellesforbund skal fortsette å ha fokus på og jobbe med dette, og at et av målene må være en mer forutsigbar prosess for de lederne som står i en søkeprosess nå.