Lønnsforhandlingene i gang i staten

Start stat tariff2020 foto unio

Guro Elisabeth Lind (foran t.h.) leder Unios lønnsforhandlinger i staten, Sigve Bolstad (bak t.h.) er nestleder i Unio stat, Klemet Rønning-Aaby er forhandlingssjef i Unio, Jorunn Solgaard (foran t.v.) er forhandlingssjef i Forskerforbundet, Roar Fosse (nr. 2 fra venstre) er forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund og Atle Gullestad (t.v.) er sekretær for Unios statsutvalg.

Foto: Lars Kolltveit

I dag startet forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. – Våre medlemmer skal ha sin del av kaken. Vi forventer at alle får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Koronapandemien gjorde at årets hovedoppgjør i statlig sektor måtte utsettes fra april til september. Pandemien har også ført til at norsk økonomi har endret seg dramatisk.

Politiets Fellesforbund har realistiske forventninger.

– Vi er glade for at årets hovedtariffoppgjør endelig avvikles. Frontfagrammen (1,7%) ble jo naturligvis preget av hva koronasituasjonen har gjort med norsk økonomi. Vi går nå sammen med våre venner i Unio inn i tariffoppgjøret i staten med forventninger om at staten ivaretar de som har jobbet på gjennom en global pandemi, samtidig som vi anerkjenner at dette oppgjøret innehar begrenset økonomi. Vi er med andre ord realistiske, sier forbundsleder og nestleder Unio Stat, Sigve Bolstad.

Et annerledes lønnsoppgjør

Lind påpeker også at hovedoppjøret i år blir annerledes.

– Dette er et veldig spesielt lønnsoppgjør. Våre medlemmer har levert helt nødvendige bidrag til dugnaden under korona, og hadde fortjent et romslig oppgjør. Men hensynet til norsk økonomi tillater ikke det i år, sier Guro Elisabeth Lind.

Hun presiserer at Unio vil ta samfunnsansvar under årets forhandlinger.

– Vi skal ta hensyn til situasjonen i norsk økonomi, og til resultatet i frontfaget. Samtidig er det viktig å huske at frontfaget er en norm, og ikke en fasit, for andre oppgjør. Arbeidstakere med høyere utdanning i offentlig sektor henger etter lønnsmessig. Det er en viktig grunn til at det er rekrutteringsproblemer i flere viktige yrker i offentlig sektor. Også dette oppgjøret må bidra til at utdanning og kompetanse lønner seg, understreker Lind.

Sentrale tillegg vil bli prioritert

Hun sier Unio prioriterer sentrale tillegg i årets oppgjør.

– Vi krever et prosentvis generelt tillegg til alle. Det er viktig for oss å sikre alle en reallønnsvekst. Dette hensynet veier tyngst i dette oppgjøret. Våre medlemmer skal ha sin del av kaken, sier Guro Elisabeth Lind.

Frist for forhandlingene i staten er 15. september. Kommer ikke partene til enighet da, går lønnsoppgjøret til mekling.

– Vi forventer tøffe forhandlinger, men har et sterkt ønske om å komme til enighet ved forhandlingsbordet, avslutter Lind.

Politiets Fellesforbunds forhandlingsutvalg 2020 1

Dette er Politiets Fellesforbund sitt forhandlingsutvalg i 2020, f.v. forbundsleder Sigve Bolstad, forhandlingssjef Roar Fosse, forbundsnestleder Unn Alma Skatvold og Vegar Monsvoll, leder for sivilutvalget.