Midlertidig avtale om særaldersgrenser

Roar Fosse 3

Avtalen er nødvendig da man ikke ble ferdig med å forhandle en endelig avtale i år. Det arbeidet skal gjøres i 2019.

Arbeidstagerorganisasjonene underskrev en midlertidig avtale om særaldersgrensene med Arbeids- og sosialdepartementet i går. Denne var nødvendig da partene ikke kom i land med en endelig avtale i år.

– Vi har jobbet tett med Unio og de andre partene om dette, og er veldig fornøyd med å ha fått på plass en midelertidig avtale for dem det haster mest å få en avklaring på, sier forhandligssjef i Politiets Fellesforbund, Roar Fosse.

Den midlertidige avtalen sier at personer født i 1963 som har aldersgrense 60 år skal få en pensjon på 66 pst som i dagens ordning hvis de går av som etter 85-årsregelen i 2020.

Andre regler vedrørende tilpasningen av særalderspensjonen til den nye folketrygden og påslagsmodellen som ble avtalt 3. mars 2018 skal avtales i 2019.

Dette gjelder også det livsvarige kompensasjonsnivået for årskullene fra og med 1963-kullet.

Legger ikke føringer for neste års forhandlinger

Leder i Unio, Ragnhild Lied, understreker at den midlertidige avtalen ikke legger noen føringer på de langsiktige avtalene som skal inngås.

- Vi får full mulighet til å se de forskjellige særaldersgrensene i sammenheng når dette skal forhandles til neste år, sier Lied.

En ny avtale skal være på plass innen 1. november 2019.