Møtte Arbeiderpartiets justisfraksjon

Motte Arbeiderpartiets Justisfraksjon
Politiets Fellesforbund møtte tirsdag Arbeiderpartiets justisfraksjon for å snakke om det svært stramme politibudsjettet som er foreslått i statsbudsjettet for 2018.

Fraksjonen, med Lene Vågslid i spissen, var svært interessert i å høre hvordan Politiets Fellesforbund opplever budsjettet som ble presentert i forrige uke.

Kritisk for politidistriktene

Nestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, fortalte innledningsvis at Politiets Fellesforbund advarer mot at befolkningen ikke vil få det nærpolitiet de er lovet med det forslaget til statsbudsjett for 2018 som nå foreligger.

Videre gikk hun inn på at det viktigste nå er å øke bemanningen i politiet slik at etaten blir i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. Politistudentene som uteksamineres i 2018 må sikres jobb, og for å oppnå to politibetjent per 1000 innbygger må det til sammen ansettes 700 politifolk i 2018.

– Det er svært viktig for oss å få møte opposisjonen på Stortinget som faktisk kan være med å endre det budsjettforslaget som nå foreligger. Det er kritisk for politidistriktene om dette budsjettet blir gjeldene, sier Skatvold.

Får ikke etterforskningsløft

Politiet i Norge er tuftet på tillit i befolkningen, men om politiet ikke klarer å møte folks forventninger vil denne tilliten forsvinne. Politiets Fellesforbund er derfor også bekymret for at etterforskningskapasiteten skal svekkes enda mer på grunn av det budsjettet som nå er foreslått.

– Nå har vi et såkalt etterforskningsløft, men ikke rammer som kan bidra til at dette gjennomføres, sier Unn Alma Skatvold.

Politiets Fellesforbund har avtalt møter med flere av opposisjonspartiene som kan bidra med et helt nødvendig løft for budsjettet i 2018. Blir dette budsjettet stående vil det være skadelidende for distriktene, mener forbundet.

På møtet deltok Lene Vågslid, komiteeleder i justiskomiteet, Jan Bøhler og Maria-Karine Aasen-Svensrud, som begge er medlem i justiskomiteen, politisk rådgiver Astrid Bergmål og førstekonsulent Line Engebretsen fra Arbeiderpartiet. Fra Politets Fellesforbund møtte nestleder Unn Alma Skatvold, forbundssekretærene Linda Verdal og Paal Christian Balchen samt kommunikasjonsrådgiver Hilde Nordlund.