Møtte medlemmene i Øst

Ost Halden

I forrige uke var forbundsleder Sigve Bolstad og nestleder Unn Alma Skatvold på rundreise i Øst politidistrikt, hvor medlemsmøter og møte med politiledelsen stod på agendaen.

Forbundsledelsen ønsker å besøke alle lokallagene i løpet av det neste året.

– Denne rundreisen her i Øst har virkelig stått til forventningene. Situasjonen er litt ulik på de forskjellige stedene vi har besøkt, men vi har fått mange virkelighetsbeskrivelser som er viktig for meg som forbundsleder å få med meg.

Viktig å høre fra medlemmene

Sammen med lokallaget i Øst besøkte Bolstad og Skatvold medlemmene i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Lillestrøm og Ski. Bolstad sier det er svært viktig for han som forbundsleder å møte medlemmene og få høre direkte hvor skoen trykker.

– Vi gjennomførte en medlemsundersøkelse og en av de viktigste tilbakemeldingene der var at medlemmene ønsket at vi skulle være mer ute. Det handler om både det å ha en troverdighet i det vi videreformidler, og det å ha muligheten til å lytte. Jeg er mye i justisdepartementet og Politidirektoratet for nettopp å diskutere mange av de tingene som angår våre medlemmer, og da er det å kunne ha med seg disse virkelighetsbekrivelsene om hva man føler der ute veldig viktig, sier Bolstad.

Rød tråd i tilbakemeldingene

På rundreisen i lokallagene er hittil Nordland og Øst besøkt, og til tross for at dette er to ulike politidistrikt er det noen fellesnevnere som går igjen når man ser på hvor skoen trykker.

– Det handler mye om at det å stå i en så stor reform gir endel slitasje, og hvordan man ikke skal havne i en situasjon hvor man resignerer. Tilbakemeldingene vi får er at det er for lite ressurser, at man er for lite opptatt av medbestemmelse, det er mange enkeltsaker som de ansatte føler på, også diskuterer vi lønnsnivået i etaten. Så langt er det en rød tråd i tilbakemeldingene fra både Nordland og Øst, som vi nå har vært i, sier Bolstad.

Fornøyd lokallagsleder

Også lokallagsleder i Øst, Espen Orud, var fornøyd med rundreisen i distriktet.
– Det er utrolig viktig at forbundsledelsen tar seg tid til å besøke medlemmene våre, ikke minst for å vise hvordan samspillet mellom Politiets Fellesforbund lokalt og sentralt fungerer, og at vi er avhengig av at hele linjen i organisasjonen har samme mål drar i samme retning, sier han.

Han tror besøket var nyttig både for medlemmene og ledelsen i Politiets Fellesforbund

– Jeg håper dette har vært med på å gjøre at Sigve og Unn har fått en forståelse for hvordan ståa er i Øst politidistrikt, og jeg tror samtidig at det er viktig at man får førstehåndsinformasjon ut til medlemmene om hvordan Politiets Fellesforbund sentralt jobber med saker, hvor mange arenaer er man aktive på og hvor mye jobb som faktisk legges ned for at vi skal få de beste resultatene for våre medlemmer, sier Orud.

Styrker troverdigheten

Bolstad gleder seg til å fortsette å besøke medlemmene ute i lokallagene.
– Disse møtene er helt avgjørende for det arbeidet Politiets Fellesforbund skal gjøre fremover. At vi har førstehåndsinformasjon om hvordan situasjonen egentlig er, og får åpne og ærlige tilbakemeldinger slik som vi har fått nå gjør oss mer styrket når vi skal diskutere viktige saker med både politikere og ledelsen i etaten.

Ost Politiledelsen

Politiets Fellesforbund med Bolstad, Skatvold og lokallagsleder Orud møtte fungerende politimester Ida Melbo Øystese og fungerende visepolitimester Geir Solem.

Ost Lillestrom

Mange fremmøtte på medlemsmøtet på Lillestrøm.

Ost Fredrikstad

I Fredrikstad snakket Bolstad blant annet om nærpolitireformen, lønn og yrkesskade.

Ost Ski

Gode diskusjoner og tilbakemeldinger med medlemmene på Ski.