Når er arbeidstidsordningene en trussel for helse, sikkerhet og velferd?

Nar Er Arbeidstidsordningene En Trussel For Helse Sikkerhet Og Velferd

Et stadig press på arbeidstidsbegrepet, forsvarlige arbeidstidsordninger og rett til uforstyrrede arbeidsfrie perioder var noen av temaene som ble arrangert på årets «Arbeidstidskonferanse».

Hvorfor har vi vernebestemmelser i arbeidsmiljøloven? Hvorfor er grensene for arbeidstid og fritid slik de er? Hva er konsekvensene av skiftordninger og nattjobbing? Dette var noe av det som ble diskutert denne mandagen på Samfunnssalen i Oslo.

Med årets konferanse ønsket Politiets Fellesforbund å få fram når arbeidstidsordninger fører til både helsemessige konsekvenser for arbeidstakeren, men også muligheten til å fungere godt i jobben sin.

Tid for liv og arbeid

Dårlige arbeidstidsordninger kan føre til mangel på søvn, eller dårlig søvn, med konsekvenser for helse på kort og lang sikt Det kan også lede til at det tas gale beslutninger og dermed skader på andre, eller handlinger som er fare for liv og helse eller rettssikkerheten.

Bakgrunnen for årets konferanse, og valg av foredragsholdere, er at man har sett en manglende forståelse for dette. Både på arbeidsgiversiden og politikere, men også hos arbeidstakerne selv.

I mange virksomheter og etater blir hensynet til ansatte vektet at arbeidstakerne helse, sikkerhet og sosiale liv, samt kvaliteten på arbeidet, blir skadelidende.

Foredragsholdere fra øverste hylle

– Vi har lett oss frem til de beste på sitt felt, og blant de som har kjempet for de vernebestemmelsene og arbeidstidsordningene vi skal snakke om her i dag, sa forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, da han åpnet årets konferanse.

Og for konferansens deltagerne ble det en faglig matnyttig dag med gode foredrag fra dyktige fagmennesker.

Årets foredragsholdere:

  • Bjørn Bjorvatn, Professor ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
    og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer ved Haukeland sykehus.
  • Jens Erik Romslo Jurist og leder for Arbeidstilsynets nasjonale enhet for arbeidstid.
  • Merete Furesund Advokat og partner Homble Olsby advokatfirma as. Prosessfullmektig i «Reisetidssaken».
  • Christer Mjåset Visepresident i Den norske Legeforening og leder i Yngre Legers forening.