Årsmøte i PF Politiets Utlendingsenhet

Prosessen rundt nedbemanningen blir viktig

Sigve Og Sverre

Tirsdag var det årsmøte i PF Politiets Utlendingsenhet, hvor den varslede nedbemanningen naturligvis var et sentralt tema.

Både lokallagsleder Sverre Monsen og forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad er opptatt av prosessene fremover blir gode.

– Det er en veldig alvorlig situasjon, i og med at det er den første nedbemanningen av en slik størrelsesorden som skjer i norsk politi. Derfor er det så viktig for oss å ha gode prosesser med veldig høy kvalitet i, sier lokallagsleder for PFPU, Sverre Monsen.

Nedbemanningen i PU skal sees i sammenheng med omstillingsavtalen for politiet, noe Monsen mener er svært viktig.

– Det er veldig viktig, for da vil jo både virkemidlene for omstilling kunne komme til anvendelse, og ikke minst vil de som eventuelt blir overtallig hos oss kunne bli vurdert opp mot andre stillinger i etaten.

Forbundskontoret er tett på

Forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad sier det er ekstremt viktig at forbundet, både lokalt og sentralt er tett på.

– Det er første gang man skal gjennomføre en slik nedbemanning i etaten som den som er varslet her i PU, og det er ekstremt viktig at vi er tett på, og at lokallaget vårt her, med Sverre i spissen, etterspør det han trenger. Jeg hørte han si til årsmøtet fra talerstolen at han er fornøyd med oppfølgingen fra Politiets Fellesforbund sentralt, og det setter jeg veldig stor pris på å høre, sier Bolstad.

Bolstad er også fornøyd med hvordan arbeidsgiver behandler saken.

– Jeg opplever at arbeidsgiver både lokalt og sentralt, tar dette på største alvor, og at de også ivaretar fagforeningens rolle. Så, til tross for at det ikke er noen god sak i utgangspunktet, så er vi der vi skal være, og det er jeg veldig glad for.

Reduksjon i oppgavene

Politiets Utlendingsenhet må tilpasse virksomheten etter en reduksjon i oppgavene, og ifølge PU-sjef Arne Jørgen Olafsen har det blitt en reduksjon i antall ankomster, antall returer, og som følge av dette også færre som skal identifiseres.

– Det betyr at vi må ta ned bemanningen fra det høye nivået vi har hatt i 2016 til et vesentlig lavere nivå i 2019 og de nærmeste årene, hvor vi planlegger med cirka 3000 ankomster og omtrent like mange returer. Vi har tett dialog med de ansattes organisasjoner og med Politidirektoratet, for å gjøre alle prosesser helt etter boka. Og vi ønsker jo å tilby de det gjelder best mulig vilkår i denne vanskelige perioden, sier Olafsen.

Monsen gjenvalgt

På årsmøtet ble også Sverre Monsen gjenvalgt som leder, og Politiets Fellesforbund gratulerer og ser frem til å ha Monsen med på laget videre.