Nødetatene sammen om utfordringer og muligheter

Nodetat Mote

Mandag og tirsdag samlet fagforeningene i både politiet, brann og ambulanse seg til felles samhandlingsmøte for første gang i historien.

– Det er helt nytt at nødetatene nå samles for å drøfte felles utfordringer og muligheter. Vårt felles oppdrag er å ivareta samfunnssikkerheten og tryggheten til innbyggerne, og dersom det kan styrkes gjennom felles dialog på tvers av etatene er det noe vi må jobbe med videre, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Fokus på responstid

Forbundene møttes fra lunsj til lunsj i Politiets Fellesforbunds lokaler i Nydalen.
Felles aktuelle saker som ble diskutert var pensjon, bemanning, samlokalisering og særlig responstid.

– Man har bemerket seg en utvikling mot at brann stadig oftere er først på åsteder hvor det trippelvarsles, og at politi stadig vekk bruker lengre tid, spesielt på mindre steder og i distriktene. Det er heller ikke uvanlig at brannmannskapene av og til må gjøre oppgaver som helt klart tilhører politiet, som å ta bilder fra åsted, korte avhør på stedet og lignende, fordi politiet ikke har kapasitet til å rykke ut. Sånn kan det ikke være, sier Bolstad.

Forbundene har tidligere samarbeidet ved å sette fokus på dette viktige temaet under debatten «Blør vi saktere i distriktet?» under Arendalsuka i 2018.

Forbundene snakket om viktigheten rundt rolleavgrensning og forståelsen av de ulike fagfelt og kompetanseområder.

Må ivareta rollene

Samfunnssikkerheten og tilbudet til landets innbyggere er det aller viktigste.

– Vi merker at virkelighetsforståelsen av situasjonen der ute er ganske lik, og det bekymrer meg som forbundsleder. Vi må ikke komme dit at rollene politi, brann, og ambulanse utvaskes, og vi kan aldri tillate oss at sikkerheten til innbyggerne går på bekostning av innsparinger, sier Bolstad.

Nødetatenes fagforeninger har avtalt nytt møte over nyttår for å fortsette samarbeidet.