Ny avtale for ansatte med uregulert arbeidstid

Roar Fosse og Lars Reiersen 1

Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund (t.v.), er tilfreds med å ha ryddet opp i den gamle «lederavtalen». Arbeidet med å fremforhandle ny avtale har skjedd i tett dialog med leder for PF politilederne (PFPL), Lars Reiersen (t.h.).

Politiets Fellesforbund har sammen med de øvrige partene nå landet en ny avtale for ansatte med uregulert arbeidstid i politiet.

Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund, påpeker at den tidligere «lederavtalen» var utdatert og ikke i henhold til dagens lov- og avtaleverk. Arbeidet med å fremforhandle ny avtale har skjedd i tett dialog med leder for PF politilederne (PFPL), Lars Reiersen.

– Vi har fremforhandlet en ny avtale for ansatte i etaten der vi kollektivt har definert nivå 1 og 2 til å tilfredsstille kravene til uregulert arbeidstid. Kompensasjonsnivået er nå regulert til 75 000 kroner, og går inn i fastlønn og utvikler seg som en del av den, sier Fosse.

Overgangsordninger og regulert arbeidstid

De som tidligere har vært på «lederavtalen» og som ikke tilhører nivå 1 og 2 er det etablert overgangsordninger for. Nivå 3 og 4 vil nå som et utgangspunkt ha regulert arbeidstid. Disse beholder økonomien i gammel avtale. Videre innebærer dette at arbeid utover alminnelig arbeidstid blir overtid.

– Noen vil overføres til ATB, mens noen vil ha regulert arbeidstid i henhold til hovedtariffavtalen i staten, sier forhandlingssjefen.

Det er mulig for både lederstillinger og fagstillinger på lavere nivå enn nivå 1 og 2 å få definert sin stilling som enten «fri og uavhengig» eller «ledende», noe som kan begrunne uregulert arbeidstid.

– Dette kommer helt an på stillingens innhold. I slike tilfeller vil det være opp til politimesteren å definere andre ansatte inn på ordning med uregulert arbeidstid. Forutsetningen vil være at stillingens innhold oppfyller lovens krav til å kunne defineres som det. I slike enkelttilfeller vil man få kompensasjon i henhold til avtalen, sier Roar Fosse.

Tilfreds med å ha ryddet opp

Fosse er tilfreds med å ha ryddet opp i den gamle «lederavtalen».

– Den gamle avtalen tålte egentlig ikke dagens lys. Mange av de som var omfattet av den burde ikke ha vært det, da lovens forutsetninger for å ha uregulert arbeidstid ikke var oppfylt. Det står seg ikke. Dugnadsånden har vært stor blant ledere i norsk politi, sier forhandlingssjefen.

Han påpeker at når partene nå har ryddet opp i prinsippene rundt uregulert arbeidstid, så har man en forventning om kulturendring når det gjelder kompensasjon i form av overtid.

– En forventning som innebærer at både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er enige om at alle arbeidstakere, ledere inkludert, skal føre reell arbeidstid. Det er ganske enkelt; for ansatte med regulert arbeidstid, enten man er leder, mellomleder, fagspesialist eller vanlig medarbeider, så har man inngått et bytteforhold med arbeidsgiver, der man selger 37,5t i uken mot kompensasjon. Også kalt lønn. Som overtidsarbeid regnes alt pålagt arbeid utover den på arbeidsplanens oppførte daglige arbeidstid, samt pliktig og dokumenterbart arbeid under beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet, sier Fosse.

Vil følge utviklingen

Avtalen utløper 31.12.2025.

– Vi vil følge med på hvordan utviklingen blir gjennom dialog i vårt PFPL-nettverk, avslutter Roar Fosse.

Les mer om ledende og særlig uavhengige stillinger