Ny pensjonsavtale fremforhandlet

Sigve Bolstad #10

- Det har vært viktig å sikre et pensjonsgrunnlag som gjør at de som går av med særaldersgrenser og AFP, både nå og senere, skal ha en pensjon det går an å leve av, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Last ned: Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjonsordning er nå sluttført. Partene har inngått en avtale som også omfatter ny AFP og alderspensjon til personer med særaldersgrense.

Det er de fire hovedorganisasjonene Unio, YS, LO og Akademikerne, sammen med KS og Spekter, som har deltatt i forhandlingene med Arbeids- og sosialdepartementet. Forhandlingene har pågått siden 7. februar.

- Det har vært intenst og svært krevende. Jeg er glad for at staten anerkjenner at det også i fremtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrense, sier Bolstad.

Han påpeker at Politiets Fellesforbund hele veien har vært opptatt av å ivareta og sikre slik at man får en god og forsvarlig pensjonsordning som sikrer livsgrunnlaget i alderdommen for Politiets Fellesforbunds medlemmer.

Særaldersgrenser

Det er fortsatt en del spørsmål som må forhandles videre for personer med særaldersgrense. Partene er imidlertid enige om noen hovedprinsipper.

Personer født før 1963 
Personer født før 1963 vil beholde dagens regler.

Personer født i 1963 eller senere
Personer som per 1. januar 2020 har ti eller færre år til særaldersgrensen skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler videreføres.

Personer som har mer enn ti år igjen per 1. januar 2020 til særaldersgrensen skal ha regler som sikrer pensjonsnivået og ikke innebærer økte kostnader sammenlignet med dagens regler.

Videre prosess 

Pensjonsavtalen regulerer ikke hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrenser eller hvilke særaldersgrense som skal gjelde. Dette skal avklares i en senere prosess.

Partene er enige om å utrede og avtale løsninger for personer som har særaldersgrense og opptjening i den nye tjenestepensjonsordningen i en prosess som skal starte høsten 2018.

- Disse prosessene skal Politiets Fellesforbund være sterkt delaktig i, sier forbundslederen. 

Avtalen vil bli lagt ut til uravstemning blant Politiets Fellesforbund medlemmer.

Følg med på www.pf.no og www.unio.no for oppdateringer. Se også spørsmål og svar om offentlig tjenestepensjon og særaldersgrenser.