Nye ATB-avtaler i havn

Nye Atbavtalerihavnfoto Politidirektoratet

Foto: Politidirektoratet

Nye arbeidstidsavtaler (ATB) for politi- og lensmannsetaten er nå på plass

– Jeg er glad for at vi fikk til en løsning etter svært krevende forhandlinger, sier forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund, Roar Fosse.

Politidirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene startet forhandlingene om ny ATB-avtale 20. oktober 2017. I dag landet partene forhandlingene og to nye avtaler trer i kraft fra 1. januar 2018.

– Det er to avtaler. Den ene avtalen omfatter påtalejuristene. Det materielle innholdet i de to avtalene er likt, sier Fosse.

Medlemmer av forbundet i fokus

Politiets Fellesforbund har vært opptatt av å sikre forutsigbarhet og godt vern for medlemmene.

– Avtalene viderefører begge deler. De har en fleksibilitet som gjør at vi fortsatt kan drifte norsk politi på en forsvarlig måte, sier forhandlingssjefen.

Det nye med avtalene er at medlemmene nå er sikret bedre anledning til å forberede seg til hovedforhandlingene og tilrettelagte avhør. Ellers er elementene fra den forrige ATB-avtalen i all hovedsak videreført.

– Det store bildet er at ATB videreføres i forhold til vern og kompensasjon. Grunnbeløpet reguleres i henhold til summen av datotilleggene i lønnsoppgjøret. Det vil si at grunnbeløpet i dag er på 34 231 kroner og reguleres årlig i avtaleperioden, sier Roar Fosse.

Avtalen har en varighet på to år og løper videre et år av gangen hvis ikke noen av partene sier opp avtalen. Vi legger ut både avtale og protokoll på våre nettsider straks avtalen har blitt godkjent av hovedsammenslutningene.