Nye kompetansekriterier for PB2 og PB3

Bilde Kompetansekriterier 1

F.v.: Roar Fosse (forhandlingssjef), Espen Sjeggestad (forbundssekretær), Linda Verdal (forbundssekretær), Arild Hustad (forbundssekretær).

Foto: Politiets Fellesforbund

14 år har gått siden sist. Men vi kan i dag gledelig informere om både nye og enklere kompetansekriterier fra og med 1. januar 2020.

De nye kriteriene inneholder en del nye elementer, samt bortfall av noen gamle:

  • Grunnlaget for opprykk er som i de eksisterende kriteriene 3 år for PB2 og 6 år for PB3 – i tillegg forutsettes det gjennomført obligatorisk vedlikeholdstrening, der det er et krav om dette.
  • For etterforskere: Grunnlaget for opprykk er 2 år for PB2 og 4 år for PB3. I begge tilfeller er det krav til gjennomført obligatorisk opplæring, der det er et krav om dette. For PB3 er det et tilleggskrav om 15 studiepoeng innen etterforskning.
  • Opprykkene er automatiske, og gjennomføres i forhandlinger på lokalt IDF når kriteriene er oppfylt.

De nye kriteriene har hatt følgende grunnforutsetning i mandatet:

  • Nye kriterier skulle i større grad, enn de eksisterende, bidra til å understøtte etterforskningsløftet, ved å gjøre det mer attraktivt å velge karriere innen etterforskning.
  • Det skulle bli enklere å bli PB2 og PB3 for øvrige kategorier, som ikke er etterforskere.

Mål oppnådd og videre steg tas

– I tillegg var det et viktig mål for Politiets Fellesforbund at opprykkene ble automatiske, da dette gjennom flere år har vært en kilde til noe frustrasjon i mange politidistrikter og særorganer. Dette har vi blitt hørt på av arbeidsgiver, og er glade for det, sier fagforeningens forhandlingssjef, Roar Fosse.

Endring av kompetansekriteriene er første steg i et arbeid knyttet til å utvikle karriereløp innen etterforskning, i henhold til etterforskningsløftet.

– Vi vil nå gå i gang med å se på øvrige stillingskoder, og å se på hvilke tiltak som kan bidra til å understøtte etterforskningsløftet, som det er bred enighet om behovet for, sier Fosse videre.

Fosse ser for seg at lokale parter nå vil forvalte de nye kompetansekriteriene på en slik måte at de understøtter samfunnsoppdraget vårt godt. Samtidig som at det bidrar til å skape forutsigbare rammer for våre medlemmer i disse stillingskategoriene.

Foruten at Fosse ønsker å takke forbundssekretærene Arild Hustad, Espen Sjeggestad, og Linda Verdal, som sammen med ham har jobbet med denne saken i om lag ett år, vil Fosse gjerne også takke arbeidsgiver og de øvrige organisasjonene for et godt og konstruktivt samarbeid.