Økonomisk handlingsrom redusert

Sigve Bolstad #18 (TV2-intervju)

Tidligere justisminister Anders Anundsen ba høsten 2016 om en gjennomgang av pengeflyten i politiet. Rapporten, som ble offentliggjort fredag, viser at politidistriktene har fått redusert økonomisk handlingsrom de siste årene.

Et av hovedbudskapene fra den økonomiske gjennomgangen er at distriktenes reelle budsjettmessige handlingsrom har blitt redusert med 426 millioner kroner over en tre-års periode.

– Dette kom ikke som en overraskelse på Politiets Fellesforbund. Vi har lenge snakket om svært trange driftsbudsjett i politidistriktene. Den økonomiske handlefriheten i distriktene blir så redusert, blant annet fordi penger går til å drifte sentrale prosjekt i stedet for å gå til å styrke driftsbudsjettene i distriktene, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Politimesterne må spare

Han trekker også frem at det allerede nå stilles krav om økonomisk effektivisering i politiet, lenge før man kan forvente å se innsparinger som følge av tiltak gjort i politireformen. Dermed må politimestrene spare på andre måter.

Bolstad er dermed uenig med Sofie Nystrøm, direktøren ved CCIS, senter for forskning, utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet, som sa at «man har valgt å prioritere mer politi i gatene fremfor bekjempelse av cyberkriminalitet» i media i forbindelse med helgens mye omtalte nettangrep.

– Ja, det har vært et ønske og et mål om å få mer politi ut i gatene. Men ute i distriktene sliter mange av politimestrene med å prioritere ansettelser av nyutdannede politifolk, fremfor andre viktige ting. Politiet fikk 100 millioner kroner i revidert budsjett for noen dager siden. Det er et sykdomstegn at disse pengene blant annet skal brukes til å kjøpe inn uniformsjakker til alle politifolkene, sier forbundslederen.

Omstilling koster

Han påpeker også at omstilling koster.

– All forskning sier at omstilling koster penger skal den få ønskede resultater. Politiet skal levere på samme nivå som tidligere til befolkningen, samtidig som det skal gjennomføres store omstillingsprosesser. Politiets skal gjennomføre tidenes største reform, samtidig som etaten er pålagt å spare penger, sier Bolstad.

Har fått mer penger

Samtidig bekrefter Bolstad at politiet har fått mer penger de siste årene. 

– Politiets Fellesforbund har blitt hørt på vårt krav om mer penger til drift i politidistriktene. Vi er glad for at vi har nådd gjennom med budskapet. Men politiet har så store økonomiske etterslep, at de summene som er kommet ikke er nok. Det er ikke en selvfølge at intensjonen i reformen om et lokalt forankret politi blir oppfylt, avslutter han.