Opptatt av at det leveres på gitte lovnader

Mote Med Justis

Politiets Fellesforbund er glad for at den nye ministeren prioriterer å møte Politiets Fellesforbund allerede de første dagene i jobben.

Det var en interessert og engasjert Statsråd som hadde invitert til et møte, der man fikk hilst på staben rundt henne og snakket overordnet om situasjonen i norsk politi og hvilke saker som er viktige for Politiets Fellesforbund.

– Vi har jo samme mål, og det er et best mulig rustet politi til å løse det viktige samfunnsoppdraget. Og så ser vi kanskje for oss ulike løsninger på de ulike utfordringene, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad.

Statsråden var også tydelig på at det ikke er slik at alle utfordringer kan løses umiddelbart, og at i noen situasjoner så må man prioritere opp noe, men at hun skulle være ærlig på hva og hvorfor dersom det skjer.

- Det var et hyggelig møte, og starten på det som vi håper blir et godt samarbeid, sier Bolstad.

Forventer at det leveres på lovnader

For Politiets Fellesforbund er det viktig at det sammen med den nye ministeren også kommer økonomiske rammer gode nok til å levere politireformen i tråd med intensjonen, og at det leveres på tidligere gitte lovnader.

– Vi er lovet en lovendring i løpet av våren når det gjelder yrkesskade. Dette må den nye justisministeren sørge for at kommer på plass, sier Bolstad

Det er også knyttet stor spenning til hva som skulle komme i den nye stortingsmeldingen om nærpolitireformen og Politiets Fellesforbund håper ikke dette blir lagt på is.

– Politi- og lensmannsetaten må styrkes for å ivareta innbyggernes trygghet og rettssikkerhet. De ansatte, som skal løse samfunnsoppdraget, må gis de beste betingelser for å klare dette, avslutter Bolstad.