– Pandemien har satt oss 20 år tilbake

Vegar4

Vegar Monsvoll har vært en av 27 deltagere på den prestisjetunge Geneveskolen.

Vegar Monsvoll, forbundsnestleder i Politiets Fellesforbund, har nettopp returnert til Norge etter å ha deltatt på Geneveskolen. Det er gjerne de absolutte toppene av tillitsvalgte som slipper gjennom nåløyet og får en av de ettertraktede plassene. – Pandemien har dessverre satt oss 20 år tilbake, sier Monsvoll.

Da har han i tankene den veksten de fattigste landene i verden har hatt de siste 20 årene. Svært mange har hatt muligheten til å jobbe seg ut av fattigdommen og til å skaffe seg anstendige liv. Pandemien har reversert denne utjevningen mellom fattig og rik i verden:

– Det er dessverre en kjensgjerning at pandemien har slått verst ut for de fattige landene. Og mens finanskrisen i 2009 særlig rammet menn, så er det kvinnene som på verdensbasis har vært hardest rammet av pandemien. Det er mange av deres arbeidsplasser som har blitt borte og som ikke har latt seg erstatte, sier forbundsnestlederen i Politiets Fellesforbund.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Vegar1

Geneveskolen

Geneveskolen ble etablert i 1931 og arrangeres av Arbeidernes opplysningsforbund (AOF). Geneveskolen tar sikte på å gi kunnskap til nordiske fagforeninger om globalisering og rettferdige arbeidsvilkår – og med vekt på trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstager og stat.

– Målet med Geneveskolen er å øke kunnskapen om internasjonalt samarbeid og regelverk. Den skal stimulere til faglige aktiviteter nasjonalt og internasjonalt og skal øke språkforståelsen og fellesskapet i Norden, sier Vegar Monsvoll. Han var en av 27 deltagere på årets Geneveskole, og syv av dem var norske.

Geneveskolen legges hvert år parallelt med den årlige konferansen i den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Dette er en organisasjon som er innlemmet i FN-systemet og som jobber med arbeidssaker. Vegar Monsvoll fikk dermed på nært hold føle hvordan internasjonal toppolitikk er i praksis:

– Vi fikk følge ILO-konferansen på nært hold, og vi kunne følge med på diskusjonene og innleggene. Jeg var sågar fullverdig ILO-delegat den første uka, på grunn av fravær hos en av de norske representantene, forteller Monsvoll.

Han forteller videre at de 27 deltagerne på Geneveskolen var oppdelt i komiteer, som skulle utføre gruppearbeid innenfor ulike områder.

– Det viktigste jeg har lært er at de fleste landene i verden har felles utfordringer, men at det er store regionale forskjeller. Man får på nært hold se betydningen av solidaritet og at det er viktig at man utveksler erfaringer og informasjon og legger vekt på de delene av trepartssamarbeidet som fungerer. Arbeidslivet i Norden står sterkt, og vi er ofte rollemodeller for andre nasjoner, sier Vegar Monsvoll.

Å jobbe sammen er viktig både internasjonalt og i hvert enkelt land.

– Dessuten er det viktig å få fram at fora som ILO faktisk er konfliktdempende når det gjelder kriser og krig i verden. Da kan et tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet være med på å redusere konfliktnivået. Når vi klager på bensin- og strømpriser i Norge, så er situasjonen ti ganger verre i for eksempel India eller Sri Lanka. Deltagerne fra de fattigste regionene uttrykker bekymring for stor sosial uro. Man tvinges til å se eget land sine utfordringer i et større perspektiv, og det er lærerikt og gir grunn til ettertanke, legger Monsvoll til.

Hektisk måned

Vegar Monsvoll forteller at Geneveskolen har strukket seg over en drøy måned.

– Først var det en del digitale møter for å bli kjent og for å få vite hvilke fagområder man måtte lese seg opp på. Deretter var det en uke i Brüssel hvor vi kunne følge EU og internasjonal storpolitikk på nært hold. Og nå var det to uker i Geneve. Man knytter vennskapsbånd over mange landegrenser, og jeg har fått nye venner jeg kommer til å ha resten av livet, sier Monsvoll.

Han slår fast at deltagelsen var svært nyttig.

– Jeg er svært glad for at jeg fikk denne muligheten. Jeg rådførte meg med tidligere Geneveskole-deltagere fra Politiets Fellesforbund før jeg søkte, og jeg er både glad og stolt over at jeg slapp gjennom nåløyet. Sammen med resten av komiteen jeg var deltager i, så har vi laget noen videoer fra oppholdet, som viser hva vår komite jobbet med. Jeg håper at de kan gi et innblikk i hva jeg egentlig har vært med på og hva jeg har lært. Jeg håper at de kan være til inspirasjon for andre tillitsvalgte, sier Vegar Monsvoll.

Når han skal oppsummere deltagelsen kommer svaret kjapt:

– Hektisk og svært lærerikt. Et minne for livet!

Genevskolen Tripartism is the key ILC2022

Trepartssamarbeid er nøkkelen til å lykkes med et godt arbeidsliv, slår ILO fast.