Politiets Fellesforbund anker til Høyesterett

Reisetidssaken Hoyesterett

- Vårt syn i stillingskodesaken står uforandret. Vi mener fremdeles at den aktuelle kombinasjonen av sivil stillingskode og tildeling av politigrad er både lov- og tariffstridig, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Saken tok utgangspunkt i at politidistriktene, etter beslutning fra Politidirektoratet, begynte å tilsette ansatte i sivil gjennomgående stillingskode (1211 - seksjonssjef) til tross for at arbeidsgivers egne jobbanalyser og utlysningstekster tilsa at det skulle tilsettes i stillinger med politigrad.

Politiets Fellesforbunds syn i stillingskodesaken står uforandret. Vi mener fremdeles at den aktuelle kombinasjonen av sivil stillingskode og tildeling av politigrad er både lov- og tariffstridig.

- Denne saken er av stor prinsipiell betydning og i ekstraordinært møte forrige uke vedtok derfor forbundsstyret at Politiets Fellesforbund anker Lagmannsrettens avvisning til Høyesterett, samt at mulighetene for også andre prosessuelle skritt og tiltak utredes, sier Bolstad.

I den anledning har Politiets Fellesforbund engasjert advokatfirmaet Wikborg & Rein til den videre oppfølgingen.

Avgjørelse i Statens lønnsutvalg

Mandag 2. mars ble lønnsoppgjøret i Agder politidistrikt behandlet i Statens lønnsutvalg. Politiets Fellesforbund fremmet krav om lønnsendringer for å skape karrieremuligheter i hundetjenesten og stillingskodeendringer fra 1211 Seksjonssjef til 0287 Politioverbetjent.

Politiets Fellesforbund mottok kjennelse fra utvalget fredag 13. mars.

- Våre krav ble ikke tatt til følge, og dessverre inneholdt kjennelsen ingen begrunnelse fra utvalgets flertall, sier Bolstad.

Mindretallet bestående av LO, YS og Unio, støttet Politiets Fellesforbunds krav og om stillingskodeendringene bemerket de følgende:

«Etter HTA § 3 Innplassering på lønnsplan og opprykk pkt. 1, fremgår det at ved tiltredelse foretas innplassering på lønnsplan for vedkommende yrkesgruppe. For politietaten er politistillinger samlet i lønnsplan 08 305 og politiembetsmenn og andre politistillinger er samlet i lønnsplan 08 306. For stillinger med politioverbetjentgrad skal SKO 0287 Politioverbetjent benyttes».

Politiets Fellesforbund er uansett fornøyde med at PF Agder forsøkte dette sporet.