Politiets Fellesforbund inngikk forlik med staten i viktig prinsipiell sak

Sigve Bolstad #09

– Det er ikke noen enkel sak å stå i en slik konflikt med egen arbeidsgiver, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

– Det er ingen enkel oppgave å stå i en slik konflikt med egen arbeidsgiver, og vi er veldig takknemlige som har medlemmer som orker å ta disse kampene. Dette er en viktig prinsipiell sak for alle ansatte i politiet, og vi er glad for at staten så seg enig med vårt syn slik at man ikke måtte dra denne saken gjennom rettssystemet, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Glad for en endelig løsning

- Jeg er glad for at vi endelig fikk en løsning i saken. Det er beklagelig at det måtte gå så langt før løsningen kom, sier Sekretær i Oslo politiforening Andrea Mandt.

Saken dreide seg om tre ansatte i Oslo politidistrikt hvor arbeidsgiver i 2017 ensidig fjernet et kronetillegg de tre hadde nedfelt i sine individuelle arbeidsavtaler.

Oslo politiforening har hele veien fastholdt at de tre skulle fortsette å få utbetalt tillegget så lenge de arbeidet på det aktuelle tjenestestedet og har forsøkt å få til en minnelig løsning.

Forbundssekretær i Politiets Fellesforbund, Arild Hustad, har sammen med Mandt arbeidet med saken på vegne av forbundet.

Saken skulle opp i Oslo tingrett den 10. og 11. september

Forliket innebar fullt medhold til Politiets Fellesforbund sin påstand, og at staten delvis dekker forbundet sine saksomkostninger. De tre ansatte får etterbetalt kronetillegget fra 2017, og vil i fremtiden få utbetalt kronetillegget så lenge de arbeider på tjenestestedet som er omtalt i arbeidsavtalen.

– Dette er en viktig prinsipiell sak for Oslo politiforening og Politiets Fellesforbund. Det at arbeidsgiver ikke ensidig kan fjerne betingelser som lå til grunn når den ansatte søkte på en stilling, og som er nedfelt i den individuelle arbeidsavtalen, var en sak vi var villige å stå løpet ut på, sier Mandt, som på vegne av fagforeningen ønsker å takke de tre medlemmene som var saksøkere.