Mandag 16. desember, 2019. Klokken 13.30 – 14.30.

Politisk markering utenfor Stortinget

Sigve Bolstad #13

Foto: Torkjell Trædal

Politiets Fellesforbund arrangerer en politisk markering, fordi vi er bekymret for den videre politiutdannelsen, samt at de sterke og robuste fagmiljøene ved Politihøgskolen vil forvitre.

– Vi vil markere utenfor Stortinget den 16. desember fra klokken 13.30, fordi vi mener at Regjeringen ikke har fulgt de politifaglige rådene til det autonome og selvstendige styret til Politihøgskolen (PHS), sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund mener det blir feil av Regjeringen å gå mot de politifaglige rådene i dette konkrete tilfellet.

– PHS-styrets autonomi og selvstendige rolle blir utfordret. Hva dette mest sannsynlig vil bety av konsekvenser for den videre politiutdanningen bekymrer oss, fortsetter Bolstad.

Oppsiktstvekkende

Politiets Fellesforbund mener at Norge har verdens beste politiutdanning, noe Regjeringen også hevder. PHS utdanner høyt kompetente medarbeidere, ved landets mest attraktive høgskole.

De mange tilbakemeldingene vi får fra Politihøgskolens akademia er oppsiktsvekkende.

– Spesielt ettersom mange også mener at beslutningen vil få store konsekvenser for både den politifaglige kompetansen og utdanningen ved skolen, avrunder Bolstad.

Program

13.30 - Oppmøte

13.35 - «Complete Drums»

13.45 - Sigve Bolstad, forbundsleder Politiets Fellesforbund

13.50 - Ragnhild Lied, leder UNIO

13.55 - Kjersti Barsok, leder NTL

14.00 - «Complete Drums»

14.10 - Petter Eide, SV og justiskomiteen

14.15 - Lene Vågslid, AP og leder justiskomiteen

14.20 - Slutt

Tre grunner til at dette angår oss alle

  1. Konsekvenser for etter og videreutdanning for alle profesjoner i Politiet. Dette kan få konsekvenser for din lønnsutvikling.
  2. Vi har verdens beste politiutdanning, dette må bevares og videreutvikles. Bekymring for hva det vil si for den politifaglige kompetansen ved skolen.
  3. I ytterste konsekvens kan høyskolestatusen ryke. Dette vil påvirke hele politiprofesjonen og etaten