Positiv til flere studieplasser

Unn Alma Skatvold under åpningen av landsmøte 2020

Forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund er svært positiv til nyheten om at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett øker antall studieplasser på Politihøgskolen fra 400 til 500 med virkning fra inneværende år.

– Politiets Fellesforbund er selvfølgelig svært positiv til denne økningen i antall studieplasser. Det er ingen tvil om at politiet nå trenger flere ansatte med tanke på alle de langvarige krisene vi har hatt de siste årene. Det har vært svært krevende for hver ny krise å måtte lete etter folk – og da fortrinnsvis i midlertidige stillinger og med uholdbare ansettelsesforhold, kommenterer Unn Alma Skatvold.

Grunnbemanningen må styrkes

Forbundslederen er svært opptatt av at grunnbemanningen i norsk politi må styrkes:

– Vi trenger flere permanent ansatte for å styrke grunnbemanningen. Og da må vi samtidig sørge for at de nye politistudentene får en jobb å gå til når de er uteksaminert. Det er vel og bra at regjeringen legger 13,2 millioner kroner på bordet for å øke antallet politistudenter, men dette hjelper lite om vedtaket ikke følges opp med flere faste stillinger. Da må budsjettene økes tilsvarende, slik at disse som utdannes får stillinger å søke på. Dersom det ikke skjer, vil det være å kaste blår i øynene på både etaten som trenger flere ansatte, og dem som utdannes og som håper på jobb i etaten. Det vil være misbruk av ressurser, men om det økte antallet studieplasser nå følges opp med flere faste stillinger i bakkant, så er det kjempebra, sier Unn Alma Skatvold.

– Flere politifolk

I en pressemelding knyttet til tilleggsbevillingen er justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl klar på at regjeringen vil ha flere politifolk i hele landet:

– Regjeringen vil ha flere politifolk i hele landet, og da trenger vi flere politiutdannede i fremtiden. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har en rekke ambisjoner i Hurdalsplattformen hvor vi er helt avhengig av å utdanne flere politifolk, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Revidert nasjonalbudsjett legges fram førstkommende torsdag.