Presser gjennom turnusendring

Presser Gjennom Turnusendring

– Dette legger ikke til rette for at Oslo politidistrikt får de beste forutsetninger for å løse samfunnsoppdraget, sier nestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold.

På sentrale drøftelser har Politiets Fellesforbund vært spesielt opptatt av å finne løsninger på prosessuelle feil som betyr at formaliteter skal være på plass før man drøfter.

– Den partssammensatte arbeidsgruppen var enige om overordnede føringer for utarbeidelse av arbeidsplaner, men disse settes til side og politimester tar avgjørelse stikk i strid med avtalte føringer og setter dermed medbestemmelsen helt ut av spill. Det viser at arbeidsgiver bare kan valse over de ansatte, og vi er svært bekymret for overslagseffekten til andre politidistrikt, sier nestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold.

Det skal foreligge bemanningsplaner, som gir et grunnlag for mannskapsbehov, disse skal både drøftes med partene og risikovurderes. Dette foreligger ikke selv om det er etterspurt fra lokale parter og hovedverneombud.

Politidirektoratet hevder dog at at dette foreligger, og at lokal arbeidsgiver har gjort som de skal og ønsker å opprettholde arbeidslistene.

- Dette er svært alvorlig, og vi mener at dette ikke legger til rette for at Oslo politidistrikt får de beste forutsetninger for å løse samfunnsoppdraget, sier Skatvold.

Uklok avgjørelse av politimesteren

Leder av Oslo politiforening, Kristin Aga, sier at å jobbe fire av ti helger er altfor inngripende i politifolkenes privatliv, og at man burde se etter andre muligheter. For eksempel endringer på hvor mange avsnitt man har eller om flere skal inn og bidra i turnusen. Det eneste svaret kan ikke være at de som er presset i jobbhverdagen fra før skal presses enda mer.

– Dette er en svært uklok avgjørelse vi mener vil ha uheldige konsekvenser, og det er urimelig at de gjenværende ansatte skal ta regningen for at man har kuttet systematisk i de operative mannskapene, sier Aga.