Prosessen knyttet til ny offentlig tjenestepensjon i gang

700

Unio, LO, YS og Akademikerne har i dag vært i første møte i en prosess mellom Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i offentlig sektor.

Målet er å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon.

– Unio er fornøyd med at prosessen nå er i gang, og er innstilt på å finne løsninger som samlet sett er gode for våre medlemmer, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte blant annet for at yngre medlemmer kan kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig.

– Det er viktig å tenke framover i de forhandlingene vi skal inn i, og å finne en balanse mellom mange hensyn, sier Lied.

Forhandlingene blir vanskelige

Hun er åpen på at forhandlingene vil bli vanskelige, og problemstillingene er komplekse, men at arbeidstakerorganisasjonene er innstilt på å finne helhetlige, samlende og gode løsninger for alle i offentlig sektor.

– Regjeringen har vært tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten at partene er enige om ny ordning. Vi har også signaler på at de endringene som skal gjøres i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne gangen ikke er innsparinger. Det vil forhåpentligvis gjøre forhandlingene noe enklere, sier Unio-lederen.