Publikum sliter med å få tak i politiet

Politibil Og Rodt Lys

Både publikum og politiet selv sliter med å komme gjennom til politiets operasjonssentral. – Sterkt beklagelig. Dette går både på tilliten og sikkerheten løs, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Lokallagsleder i Øst, Hans-Kristian Ek, er svært bekymret. Etter at operasjonssentralene i Østfold, Follo og Romerike slo seg sammen til én sentral har han mottatt en rekke bekymringsmeldinger om at det er vanskelig å nå igjennom på telefonnummeret 02800. Innringere kan sitte opptil 40 minutter i kø. I dag gikk Ek ut i NRK og fortalte om den prekære situasjonen.

- Det er ikke bra. Det kan gå på tilliten og på oppklaringen. I ytterste konsekvens på sikkerheten, også for publikum som ikke kommer gjennom, sier Ek til NRK. 

Til og med utegående politibetjenter og innsatsledere får ikke tak i operasjonssentralen.

Ikke overrasket over situasjonen

- Dette er sterkt beklagelig. Vi har et meget dyktig og godt politikorps som ønsker å levere maksimalt, men rammevilkårene er dessverre altfor stramme. Justisminister Tor Mikkel Wara har gitt tydelig tilbakemelding på at budsjettene for politi- og lensmannsetaten blir enda strammere i tiden som kommer. Dette byr på store utfordringer. Vi frykter både for tilliten og ikke minst for sikkerheten, både til befolkningen og til politiet selv, sier forbundslederen.

Han påpeker at til tross for at norsk politi har fått tilført ressurser, så krever historiens største politireform et betydelig større beløp.

- Samtidig som vi skal gjennomføre en reform, så er det også et stort behov for å oppgradere norsk politi og styrke det fremover. Da kan man ikke kjøre et nedtrekk på budsjettbevilgninger slik som det er blitt sagt. Vi frykter da ytterligere konsekvenser slik som vi ser her, og det vil ramme publikum, avslutter Sigve Bolstad.